Zvolte jazyk

...bavorských vedoucích projektů podpořených Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a jejich českých partnerů: Jak projekty vznikaly? Co bylo při přeshraniční spolupráci obzvlášť důležité? A jaké budou další společné kroky?

ČBVA oslovila několik zástupců podpořených projektů, aby formou online rozhovoru promluvili na kameru o svých zkušenostech. Mockrát děkujeme všem zúčastněným na vysokých školách v Česku i Bavorsku!


Patrick Reitinger, M.A. (Otto-Fridrichova Univerzita v Bamberku) o projektech „Management of Crossboarder Rurality, Bavaria-Bohemia 1990–2020“„Management of Crossboarder Rurality, Bavaria-Bohemia 1990–2020“ a „Transnationale Resilienzstrategien. Tschechische Arbeitsmigration und regionale Wirstschaftsförderung in Ostbayern nach Covid-19“

Prof. Dr. Andreas P. Weiß (Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu) a Ing. Václav Novotný (České vysoké učení technické v Praze) o projektu „Low cost turboexpanders for decentralized energy applications – possibilities of 3D print manufacturing from modern plastic materials

 
Prof. Dr. Christoph Brochhausen-Delius (Univerzita v Řezně) a RNDr. Marie Karlíková, Ph.D. (Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni) o projektu „BRoTHER: Biobank Research on Telemedical Approaches for Human Biobanks in a European Region

 
Prof. Dr. Michael Rychlik (Technická univerzita v Mnichově) a doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) o projektu „Untersuchungen zu neuen ‚Modifizierten / Maskierten‘ Fusariumtoxinen in Malz und Bier, deren Bildungswege und Strategien zu deren Vermeidung

Bayhost stmwk