Zvolte jazyk

 


Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem


Podávání žádostí: průběžně
(až do vyčerpání finančních prostředků)

Maximální výše podpory: 5.000 €


Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery z oblasti vysokých škol a výzkumných institucí v České republice. Cílem tohoto programu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy. 

Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, semináře, exkurze, projektové konzultace, přípravu projektů atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je jeho realizace a vyúčtování do začátku prosince 2024.  

Žádat je možné o podporu ve výši od max. 5.000 € (podle druhu a rozsahu projektu). Vlastní finanční podíl na projektu je vítán, není ale nutnou podmínkou. 

Žádost podává bavorská vysoká škola, přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích.


Detailní informace k podávání žádosti a k vyúčtování poskytnutých prostředků:

pdfBTHA AP 2024: výzva k podávání žádostí (v němčině)


Žádost je nutno zaslat e-mailem (žádost ve formátu excel, přílohy ve formátu pdf) na adresu BTHA:

xlsxBTHA AP 2024: formulář žádosti (v němčině)


Do čtyř týdnů po skončení projektu resp. podpořené akce, nejpozději však do 10. 12. 2024, musí být BTHA předloženy následující dokumenty: stručná závěrečná projektová zpráva a vyúčtování projektu potvrzené ekonomickým oddělením žádající vysoké školy spolu s detailní soupiskou dokladů.

xlsxProjektová zpráva (v němčině)
pdfFormulář vyúčtování projektu (v němčině)
xlsxSoupiska dokladů (v němčině) 
pdfInformace k cestovním náhradám 2024 (v němčině) 
jpgLogo BTHA

Zpráva a soupiska mohou být předloženy s přílohami nebo v jiném formátu za předpokladu, že obsahují všechny potřebné informace. Formulář vyúčtování musí být BTHA zaslán e-mailem ve formátu PDF (signovaný formulář nebo sken).

Předložení dokumentů a dokladů v originále odpadá. Originální dokumenty a doklady je vysoká škola povinna uschovat pro případnou pozdější kontrolu.

 

 

 

Bayhost stmwk