Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2020


Mimořádné grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu během koronavirové krize


Podávání žádosti: průběžně do 20. 7. 2020
 
(až do vyčerpání prostředků)

Výše podpory: 1.000 až 10.000 €


Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice ve všech vědních oborech včetně mezioborových záměrů.
Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je realizace projektu nebo jeho převážné části a vyúčtování všech poskytnutých prostředků do konce listopadu 2020. Podpořit lze i první fázi delšího plánovahého projektu (bez nároku na další financování).Prostředky lze použít i na projektové výdaje v ČR.


Detailní informace k podávání žádosti a k vyúčtování poskytnutých prostředků (v němčině):

Česko-bavorské akademické projekty 2020 zaměřené na pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost

pdfBTHA AP-2020-COV: Ausschreibung
xlsxBTHA AP-2020-COV: Antragsformular

Česko-bavorské akademické projekty 2020 zaměřené na digitální formáty ve vědě a výuce

pdfBTHA AP-2020-DIG: Ausschreibung
xlsxBTHA AP-2020-DIG: Antragsformular


Žádost musí zaslat bavorská vysoká škola prostřednictvím e-mailu (žádost ve formátu excel, případné přílohy ve formátu pdf) na adresu BTHA.

Do čtyř týdnů po skončení projektu resp. podpořené akce, nejpozději však do 30. listopadu, musí být BTHA předloženy následující dokumenty: stručná projektová zpráva a vyúčtování projektu potvrzené ekonomickým oddělením žádající vysoké školy spolu s detailní soupiskou dokladů (bližší informace a formuláře viz níže).

 Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem


Podávání žádostí: průběžně
(až do vyčerpání finančních prostředků)

Maximální výše podpory: 6.000 €


Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice. Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy. 

Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je jeho realizace a vyúčtování do listopadu 2020.  

Žádat je možné o podporu ve výši od max. 6.000 € (podle druhu a rozsahu projektu). Vlastní finanční podíl na projektu je vítán. 

Žádost podává bavorská vysoká škola, přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích.


Detailní informace k podávání žádosti a k vyúčtování poskytnutých prostředků:

pdfBTHA AP 2020: výzva k podávání žádostí (v němčině)


Žádost je nutno zaslat poštou i e-mailem (žádost ve formátu excel, případné přílohy ve formátu pdf) na adresu BTHA:

xlsxBTHA AP 2020: formulář žádosti (v němčině)


Do čtyř týdnů po skončení projektu resp. podpořené akce, nejpozději však do 30. listopadu, musí být BTHA předloženy následující dokumenty: stručná závěrečná projektová zpráva a vyúčtování projektu potvrzené ekonomickým oddělením žádající vysoké školy spolu s detailní soupiskou dokladů.

xlsxProjektová zpráva
pdfFormulář vyúčtování projektu
xlsxSoupiska dokladů 
pdfInformace k cestovním náhradám 2020 (v němčině)

Zpráva a soupiska mohou být předloženy s přílohami nebo v jiném formátu za předpokladu, že obsahují všechny potřebné informace.

Předložení originálních účetních dokladů nebo potvrzených kopií dokladů odpadá. Originální účetní doklady je vysoká škola povinna uschovat pro případnou pozdější kontrolu.

 

 

Zprávy

Tandem Regensburg hledá od 1. 9. 2020  31. 8. 2021 dobrovolníky pro projekt ahoj.info:
přihlášky do 31. 5. 2020 
nabídka


Elitní studijní obor Východoevropská studia na Ludvíko-Maxmiliánově univerzitě v Mnichově a Univerzitě v Řezně otevírá přihlášky na zimní semestr 2020/21:
přihlášky do 15. 6. 2020
nabídka


Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň zve ve dnech 1.15. 8. 2020 na česko-německý jazykový kurz pro studenty:
přihlášky do 30. 6. 2020
pozvánka


BayBIDS nabízí stipendia pro absolventy německých zahraničních škol ke studiu na bavorských vysokých školách:
přihlášky do 30. 6. 2020
pdfnabídka


Technická vysoká škola v Deggendorfu zve na konferenci 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ve dnech 16.18. 9. 2020:
acit.tneu.edu.ua

Výroční zasedání Collegia Carolina „Nerovnosti a divergence ve vývoji ve střední a východní Evropě od roku 1989, politika, ekonomie a společnost“ ve Fischbachau/Bavorsko ve dnech 12.15. 11. 2020:
pozvánka


MŠMT vyhlásilo 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE220) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji:
EUREKA


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v evropském programu „Horizon 2020“:
podávání žádostí do 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


Česko-německá obchodní a průmyslová komora hledá praktikanty do oddělení Competence Center Zukunftstechnologien:
pdfnabídka stáže


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg – Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2019


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.