Zvolte jazyk

Spolupráce Patricka Reitingera, M.A. z Otto-Fridrichovy univerzity v Bamberku a doc. Mgr. Lukáše Novotného, M.A., Dr. phil. z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem sahá přes několik projektů. Všechny spojuje téma česko-bavorského pohraničí, a to v širším kontextu 19. a 20. století, po roce 1989 i během koronavirové pandemie.

Prvním společným projektem obou akademiků byl mezinárodní seminář „Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba“ v Bamberku, kterého se zúčastnilo dvacet studentů z univerzit v Bamberku, Ústí nad Labem a Pardubic. Semináři, který se uskutečnil 8.–10. 11. 2018, je věnovaný samostatný článek v rubrice Good Practice – Výuka.

Na tuto úspěšnou spolupráci navázal tříletý projekt „Vývoj venkova v česko-bavorském příhraničním regionu v letech 1990–2020“. V roce 2019 se pěti bavorským a čtyřem českým akademickým pracovníkům podařilo shromáždit a vyhodnotit statistické údaje z České republiky i Bavorska za účelem jejich kartografického zpracování. Týmy z obou zemí se setkávaly na workshopech, ve spojení zůstávaly i díky online platformám. V roce 2020 měl sběr dat pokračovat formou kvalitativního (rozhovory) i kvantitativního (dotazníkové šetření) výzkumu na obou stranách hranice, z důvodu protipandemických opatření však jeho provedení nebylo možné. Tým univerzity v Bamberku proto navrhl změnu výzkumné metodiky, která brala aktuální situaci v potaz – za pomoci statistických dat vzniklo velké množství kartografického materiálu, který pomůže lépe porozumět změnám, jež se v příhraničním regionu v posledních třiceti letech udály. Zároveň bylo prostřednictvím analýzy projevů a diskuzí v Bavorském zemském sněmu zkoumáno, jak se v této problematice od pádu železné opony měnil bavorský politický diskurz. V roce 2020 také vyšel společný článek dvou hlavních řešitelů projektu (Reitinger, Patrick a Novotný, Lukáš: Re-Framing historischer Grenzlandschaften. Das Beispiel Drachensee, in: Standort. Zeitschrift für Angewandte Geographie 44 (2020) 3, s. 168–174). Projekt pokračuje i v roce 2021.

Patrick Reitinger a Lukáš Novotný se na výzvu v podobě koronavirové pandemie rozhodli reagovat svým nejnovějším společným projektem „Transnacionální strategie odolnosti. Česká pracovní migrace a regionální podpora průmyslu po Covidu-19“. Cílem bylo na příkladu bavorského zemského okresu Wunsiedel analyzovat reakci důležitých aktérů na změny související s pandemií a pomoci tak formovat budoucí politickou reakci na ně. Výzkumníci provedli rozhovory o pandemii a jejích dopadech na průmysl s důležitými aktéry včetně příslušného člena okresního zastupitelstva, v březnu a dubnu 2021 dotazníkové šetření v Euroregionu Egrensis, v další fázi projektu plánují systematické dotazníkové šetření v přibližně dvou tisících firmách.

BTHA podpořila projekt „Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba“ v rámci grantového programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, projekt „Vývoj venkova v česko-bavorském příhraničním regionu v letech 1990–2020“ v rámci společné výzvy „Joint Call Bavorsko – Česká republika 2019–2021“ z prostředků Svobodného státu Bavorsko a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a projekt „Transnacionální strategie odolnosti. Česká pracovní migrace a regionální podpora průmyslu po Covidu-19“ v rámci mimořádné grantové výzvy během pandemie v roce 2020.


 
 

Článek o semináři „Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba“ na stránkách Otto-Fridrichovy univerzity v Bamberku (německy)

Článek o projektu „Transnacionální strategie odolnosti. Česká pracovní migrace a regionální podpora průmyslu po Covidu-19“ na stránkách Otto-Fridrichovy univerzity v Bamberku (německy)

Webová stránka Patricka Reitingera

pdf„Es wird auch ein Unternehmen-Sterben geben“ – rozhovor s Patrickem Reitingerem v časopise LandesEcho, březen 2021 (německy)

Další mediální výstupy:

„Uzavírka hranic a osud českých pendlerů jsou v SRN tématem bádání“, České noviny (ČTK), 17. 2. 2021

„Čeští pendleři jsou pro Bavorsko klíčoví. Část z nich teď ovšem o práci přijde“, Hospodářské noviny, 9. 3. 2021


 Foto: Patrick Reitinger

  • Karte
  • Althtten Bearbeitet 2
Bayhost stmwk