Zvolte jazyk

Bavorské vysoké školy hledají partnery v Česku 

Výzkumný institut Frauenhofer IIS v Erlankách hledá partnery pro spolupráci v rámci sítě COST na téma
pdfDetection of Vital Parameters from Sweat


 

České vysoké školy hledají partnery v Bavorsku 

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava hledá partnery pro spolupráci v oblasti
pdfarchitektury


Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni hledá partnery pro spolupráci v oblasti
pdfzdravotnictví


Univerzita Hradec Králové hledá partnery pro spolupráci v oblasti výměn studentů, joint degree a letních škol (Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta) 
pdfErasmus+, joint/double degree a letní školy


Univerzita Hradec Králové hledá rodilého mluvčího pro výuku na katedře
pdfNěmecký jazyk a literatura


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích hledá partnery pro spolupráci v oblasti
pdfaplikovaná informatika


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích hledá partnery pro spolupráci v oblasti
pdfdidaktika fyziky


Regional Technological Institute Západočeské univerzity v Plzni hledá zahraniční partnerství v mezinárodních projektech a pro výměnu věd a studentů v oblasti
pdfstrojírenství


Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni hledá partnery pro spolupráci ke 
pdfzlepšení jazykových kompetencí studentů ZČU


Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava hledá partnery pro bilaterální, mezinárodní a průmyslové projekty v oblasti 
pdfvěda, výzkum a vzdělávání


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně hledá partnery pro výměnu v rámci ERASMUS+ i projekty v oboru
pdfněmecký a anglický jazyk pro manažerskou praxi


Vysoká škola chemicko‐technologická v Praze hledá zahraniční partnerství v mezinárodních a transoborových projektech v oblasti  
pdfvěda a výzkum


Vysoká škola finanční a správní hledá partnery v oblasti
pdfrodinné podnikání a start up


Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy hledá partnery v oblasti
pdfčeský jazyk pro cizince


Institut Nové technologie výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity v Plzni hledá partnerskou vzdělávací instituci pro příhraniční projekt
pdfTermovize do škol 


Technická univerzita v Liberci hledá partnery pro spolupráci v oblasti
pdfněmčina jako cizí jazyk
pdfInformace pro praktikanty 


 

Zprostředkování kontaktů

Česko-bavorská vysokoškolská agentura Vás v případě zájmu podpoří při hledání kontaktů na vysokých školách v Bavorsku. Prosíme zašlete nám vyplněný formulář (v češtině a/nebo němčině resp. angličtině):

dockontakty: formulář 

Bayhost stmwk