Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Mezinárodní zimní seminář „Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba“

Dvacet studentů z Bamberku, Ústí nad Labem a Pardubic se setkalo při mezinárodním zimním semináři Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba na Univerzitě v Bamberku. 

Katedra historické geografie Univerzity v Bamberku pořádala ve dnech 8.–10. 11. 2018 Mezinárodní zimní seminář, kterého se zúčastnilo deset studentů Univerzity v Bamberku spolu s deseti českými studenty z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí nad Labem a Univerzity Pardubice. Po tři dny se studenti zabývali tématem propojení České republiky a Německa v minulosti a současnosti z různých perspektiv. Akci zorganizovali Patrick Reitinger, M.A. a Dr. Lukáš Novotný s podporou Česko-bavorské vysokoškolské agentury a Německé společnosti pro východoevropská studia (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde). 

K programu semináře přispělo několik přednášejících z Německa a České republiky. Na začátku seznámil Dr. Lukáš Novotný posluchače s vývojem česko-německých vztahů od roku 1989. Prof. Dr. med. Andreas Dix, vedoucí Katedry historické geografie, se ve své prezentaci zabýval Československem v meziválečném období a za 2. světové války z pohledu německého geografického výzkumu. Prof. Dr. Thomas Wünsch z Univerzity v Pasově se soustředil na rozdělení pražské univerzity v roce 1882 a zasadil tuto událost do kontextu česko-německých vztahů a konfrontace v dlouhém 19. století. Marie Schwarz, M.A. z Humboldtovy univerzity v Berlíně věnovala svou prezentaci Sudetům jako krajině upomínající na minulost a PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze navázala tématem útěk a odsun v české kultuře vzpomínání po roce 1989. Dr. Marketa Spiritova z Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově pak při početně navštívené veřejné večerní přednášce představila svůj výzkum na téma etnografické perspektivy osmičkových výročí v České republice.

Seminář byl zakončen společnou jednodenní exkurzí do česko-bavorského pohraničí. Program zahrnoval návštěvu města Hohenberg an der Eger, kde jsou současné výzvy rozvoje pohraničního venkova středem pozornosti stejně jako historický význam pohraničního města. Studenti dále navštívili osadu Fischern a zaniklou osadu Rybáře (Böhmisch Fischern), aby se podrobněji zabývali otázkou útěku a odsunu po druhé světové válce přímo v krajině. Prohlídka byla zakončena návštěvou města Chebu.

Mezinárodní zimní seminář je dalším stavebním kamenem výzkumného zaměření katedry historické geografie na české země, Československo a dnešní Českou republiku. Interdisciplinární spolupráce s univerzitou v Ústí nad Labem bude pokračovat i v příštím roce, kdy se bude seminář konat v České republice.

BTHA tuto spolupráci podpořila jako součást grantového programu  „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který podporuje bavorské univerzity v navazování a prohlubování spolupráce s partnery v České republice.Katedra historické geografie Univerzity v Bamberku pravidelně pořádá akce k aktuálnímu výzkumu česko-německých témat. V hlavním semináři jsou probírány inovativní projekty didaktiky dějin, jako např. přednáška Maxmiliána Stintzinga na téma „Krajina jako didaktický prostor?! Mediální přenos znalostí regionálního výzkumu ve škole a společnosti prostřednictvím gamifikace“.

Osvětlován je ale také geografický prostor jako objekt a místo tematizování marginalizované historie. Marie Schwarz, M.A. tak v rámci geografického kolokvia přednášela na téma „(Znovu)objevování Sudet v kulturní paměti: prostorové procesy vzpomínání v České republice". Tento příspěvek představil znovuobjevené pohraničí v České republice jako prostor „zmizelých“ dějin.

Aktuální články a akce Katedry historické geografie Univerzity v Bamberku zaměřené na česko-německá témata viz www.uni-bamberg.de

Text: Katedra historické geografie Univerzity v Bamberku 
Foto: Dr. Lukáš Novotný (1), Patrick Reitinger, M.A. (2&3)
Překlad: BTHA

  • AP_Reitinger_1
  • AP_Reitinger_2
  • AP_Reitinger_3

 

Zprávy

ČNFB, MŠMT a StMUK udělují na školní rok 2023/24 stipendia v česko-bavorském programu jazykové asistence. Přihlášky do 31. 5. 2023:

pdfnabídka


Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem hledá dobrovolníky pro projekt ahoj.info v Plzni od září 2023:
www.tandem.org a ahoj.info

Česko-německé fórum mládeže hledá nové členy pro nadcházející funkční období. Přihlášky do 9. 6. 2023:
pdfnabídka

Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže 


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2022


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk