Zvolte jazyk


Stipendia na stáže v České republice pro bavorské studenty

Studenti bavorských veřejných vysokých škol a univerzit s německým státním občanstvím se mohou u BTHA ucházet o stipendium na podporu mobility, aby mohli absolvovat stáž (odbornou praxi) v České republice a získali tím praktické zkušenosti v sousední zemi.

Stáž by měla trvat minimálně 4 týdny.

 
Maximální výše stipendia: 450 €

Podávání žádostí: průběžně (až do vyčerpání finančních prostředků)


Detailní informace k podání žádosti a podmínky vyplacení stipendia: 

pdfBTHA stipendia na stáže v ČR 2024: výzva k podávání žádostí (v němčině)

Žádost je nutno zaslat před stáží e-mailem na adresu BTHA.

Uchazeč je informován zpravidla do čtyř týdnů po obdržení žádosti, jestli a v jaké výši mu bylo stipendium přiznáno. 

V případě přiznání stipendia je uchazeči po ukončení stáže a předložení osvědčení o absolvování stáže, závěrečné zprávy a formuláře Souhlas se zveřejněním převedena částka na uvedené bankovní konto. 

pdfSouhlas se zveřejněním závěrečné zprávy o stáži (v němčině)

pdfTipy ke zprávě (v němčině a angličtině)

 
Nabídky stáží v oblasti česko-německé spolupráceDalší možnosti a poradenství nabízí burza stáží Bavorského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST).

Zprávy bývalých stážistů v České republice viz rubrika Good Practice.

 

Bayhost stmwk