Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výzkum

Výzkumné konsorcium „Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem“

Interdisciplinární výzkumné konsorcium „Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem“ se věnuje hranici či hranicím, jejichž konstrukce utváří národní a jejichž dekonstrukce formuje transnacionální kultury vzpomínání.

Číst dál...

Výzkumné konsorcium „Vlivy přímých investic na česko-bavorský pracovní trh“

Výzkumné konsorcium „Vlivy přímých investic na česko-bavorský pracovní trh“ zkoumá úlohu nadnárodních společností v česko-bavorském příhraničním regionu. 

Číst dál...

Výzkumné konsorcium „Nové materiály pro aditivní technologie“

Výzkumné konsorcium „Nové materiály pro aditivní technologie“ přináší spolupráci výzkumných institucí, které rozvíjí nové poznatky v oblasti výroby a zpracování materiálů.

Číst dál...

Výzkumné konsorcium „Vývoj principů designu u strukturovaných materiálů“

Česko-bavorské výzkumné konsorcium „Vývoj principů designu u strukturovaných materiálů: syntéza, charakteristika a využití se věnuje výzkumu v oblasti věd o materiálech. Partnery projektu jsou FAU Erlangen-Nürnberg, Univerzita v Bayreuthu, Karlova univerzita a Akademie věd České republiky.

Číst dál...

Joint Call 2019–2021: Česko-bavorský výzkumný projekt přispívá k ochraně včel

Česko-bavorská vysokoškolská agentura podporuje vývoj testovacích systémů, které umožňují včasné odhalení chorob včel. Univerzita v Regensburgu, Masarykova univerzita v Brně a Akademie věd České republiky v Praze se snaží společným výzkumným projektem čelit úmrtnosti včel.

Číst dál...

Joint Call 2018–2020: vývoj mikroexpanzních turbín

Prof. Dr.-Ing. Andreas P. Weiß z Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu se spolu s Prof. Ing. Michalem Kolovratníkem, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze věnují v rámci grantu „Joint Call Česko-Bavorsko 2018–2020“ tématu „Low cost turboexpanders for decentralized energy applications – possibilities of 3D print manufacturing from modern plastic materials“.

Číst dál...

Joint Call 2016–2017: „Nanoscale characterization of materials and devices“

Technická vysoká škola v Deggendorfu (THD) a Vysoké učení technické v Brně (VUT) zkoumaly v rámci společné výzvy 2016–2017 tenkovrstvé materiály. Díky celkem šesti společným setkáním v Deggendorfu a Brně a díky sdílení aktuálního stavu zkušeností mohly obě strany rozšířit svůj výzkum.  

Číst dál...

Joint Call 2016–2017: „JEUMICO – Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics“

Výzkumná skupina Prof. Dr. Thorstena Döhringa z Vysoké školy aplikovaných věd v Aschaffenburgu a doc. RNDr. Reného Hudce, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze spolupracovala v období 2016–2017 na projektu „JEUMICO: Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics“.

Číst dál...

Joint Call 2016–2017: „Investigations on the local behavior of highly loaded contacts in gear drives“

Technická univerzita v Mnichově a Vysoké učení technické v Brně realizovaly vědeckou spolupráci v oblasti tribologie. Celkem sedm společných workshopů v Mnichově a v Brně, početná setkání a dvě výměny studentů umožnily vědcům rozvoj výzkumu a výuky na obou vysokých školách.

Číst dál...

Joint Call 2016–2017: vědecká spolupráce na téma „Ekonomika sportu“

Prof. Dr. Herbert Woratschek z Katedry marketingového a servisního managementu na Univerzitě v Bayreuthu a doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc., z Katedry managementu sportu pražské Karlovy univerzity uskutečnili v období 2016–2017 společná kolokvia k otázkám ekonomiky sportu.

Číst dál...

Akademické projekty: česko-bavorský workshop v oblasti vysokoenergetické astročásticové fyziky

Ve dnech 16. – 20. 4. 2018 se v Karlových Varech konal 15. ročník seminářů INTEGRAL / BART na téma vysokoenergetická astročásticová fyzika. Série workshopů INTEGRAL / BART jsou pracovní setkání odborníků, výzkumníků a studentů z oblasti výzkumu vesmíru.

Číst dál...

Příspěvky na mobilitu: Zahájení vědecké spolupráce a příprava společného projektu

S cílem prohloubení vědecké spolupráce se od  5. 7. 9. 2019 v Brně sešlo šest účastníků z Bavorska a šest účastníků z Česka. Setkání iniciovali Prof. Dr. Rupert Schreiner z Východobavorské technické vysoké školy v Řezně a Ing. Alexander Knápek, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně.

Číst dál...

Příspěvky na mobilitu: experimentální výzkum EHD kontaktů u kuželových a hypoidních ozubených kol na VUT v Brně

V rámci své diplomové práce zkoumá Ulrich Tutzer z Technické univerzity v Mnichově (TUM) systematicky tloušťku mazacího filmu, tření a kontaktní teploty EHD kontaktů u kuželových a hypoidních ozubených kol. Pro provedení nezbytných experimentů absolvoval desetidenní výzkumný pobyt na VUT v Brně.

Číst dál...

Příspěvky na mobilitu: Studie k duálnímu odbornému vzdělávání v česko-bavorském příhraničním regionu


Institut pro výzkum pracovního trhu a zaměstnanosti (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB) realizoval spolu s Otovou Bedřichovou univerzitou v Bamberku a dalšími partnery srovnávací studii o stavu odborného vzdělávání v česko-bavorském příhraničí. Program přeshraničního vzdělávání skýtá nové perspektivy a šance pro studenty i podniky.

Číst dál...

Projekt „Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny“

Východobavorská technická vysoká škola Amberg-Weiden a Západočeská univerzita v Plzni společně realizovaly projekt financovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu ETZ na téma „Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny“. Myšlenka na návrh projektu přišla po česko-bavorském workshopu k tématu výroby tepla a elektřiny v dubnu 2015, který organizovalo Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST). Pro období 2016–2019 činí celkový rozpočet projektu 1,41 milionu eur.

pdfPrezentace (v angličtině)

Zprávy

Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


Česko-německá obchodní a průmyslová komora hledá praktikanty do oddělení Competence Center Zukunftstechnologien:
pdfnabídka stáže


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg – Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2019


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.