Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výuka

Přeshraniční seminář „Design Thinking“ se závěrečným workshopem v Praze

Již potřetí zorganizoval Prof. Dr. Thomas Groll z Východobavorské technické vysoké školy v Řezně v rámci svých kurzů také exkurzi do České republiky. V červnu 2019 cestovali studenti studijního programu Mezinárodní vztahy a management do Prahy na Design-Thinking-Workshop, který se konal v prostorách Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice.

Číst dál...

Česko-německý seminář „Teologové – Evropané – stavitelé mostů. Křesťanští myslitelé evropských idejí v Čechách a Německu“

34 studentů z Řezna a Prahy se v létě  2019 zúčastnilo již 12. Česko-německého teologického semináře. Tento blokový seminář je od roku 2007 pravidelně pořádán Ústavem evangelické teologie Univerzity v Řezně spolu s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

Číst dál...

Evropské tendence v národních právních systémech

V prostorách Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice a Univerzity Karlovy v Praze proběhlo ve dnech 23. – 24. 5. 2019 česko-německo-polské sympozium a doktorský seminář „Evropské tendence v národních právních systémech Německa, Polska a České republiky“.

Číst dál...

Česko-bavorský doktorský seminář z oblasti elektrochemie a elektroanalytiky

Od 10. do 12. dubna 2019 proběhl již druhý česko-bavorský doktorský seminář v oblasti elektrochemie a elektroanalytiky. Pod názvem „2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (ELACh)“ se tentokrát konal v Českých Budějovicích.

Číst dál...

Společná výuka OTH Regensburg a ŠKODA AUTO Vysoké školy: Innovative Trends in Supply Chain Management

Ve dnech 6. – 9. 2. a 13. – 15. 2. 2019 se uskutečnil anglickojazyčný kurz „Innovative Trends in Supply Chain Management“ pro studenty Východobavorské technické vysoké školy v Řezně (OTH Regensburg) a ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Číst dál...

Interkulturní a jazyková rozmanitost v česko-bavorském příhraničí

Ústav školské pedagogiky Univerzity v Pasově a Katedra germanistiky při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně pravidělně pořádají semináře pro studenty učitelských oborů v Česku a Bavorsku. Na týdenní společné akci v únoru 2019 byly systematicky a prakticky rozpracovány úrovně výuky pro interkulturně heterogenní skupiny.

Etika a management udržitelnosti v česko-bavorském příhraničním regionu

V listopadu 2018 uskutečnila Západočeská univerzita v Plzni a Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu společný projekt mezinárodního certifikačního programu Ethics & Sustainability Management (ETHNA) pro studenty obou projektových partnerů. Etické fórum, workshop budoucnosti a studijní den nabídly mnoho příležitostí k výměně nápadů.

Číst dál...

Cross-Cultural Management – přeshraniční projekt se studenty ZČU v Plzni a OTH Amberg-Weiden

V roce 2018 spolupracovali studenti ekonomie Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu a Západočeské univerzity v Plzni na projektu „Cross-Cultural Management“. Výsledky studentských prací z oblasti interkulturního a personálního řízení byly otištěny ve společné publikaci.

Číst dál...

Seminář pro mladé vědce Technické vysoké školy v Deggendorfu a Západočeské univerzity v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni a Technická vysoká škola v Deggendorfu zintenzivnily svou přeshraniční spolupráci díky semináři pro mladé vědce, který proběhl ve dnech 12. – 15. 11. 2018. Tématem byl vývoj ovládání chytrých zařízení prostřednictvím myšlenek, pohybů očí nebo svalů, která umožňují tělesně postiženým lidem ovládat zařízení v domácím prostředí.

Číst dál...

Mezinárodní zimní seminář „Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba“

Dvacet studentů z Bamberku, Ústí nad Labem a Pardubic se setkalo při mezinárodním zimním semináři Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba na Univerzitě v Bamberku. 

Číst dál...

Perzekuce – bezpráví – restituce: oběti v (post-)socialistických zemích po roce 1945

V rámci semináře „Perzekuce – bezpráví – restituce: oběti v (post-)socialistických zemích po roce 1945“ vyučovaném na Univerzitě v Řezně se pod vedením apl. Prof. Dr. Natali Stegmann (Univerzita v Řezně) a Lukase Edelera (Univerzita v Pasově) uskutečnila v zimním semestru 2017 studentská exkurze do Prahy.

Číst dál...

Workshop pro studenty týmů Formula Student

V dubnu a květnu 2018 uskutečnily Východobavorská technická vysoká škola Amberg-Weiden a Západočeská univerzita v Plzni dva společné workshopy pro studenty, jejichž cílem byla výměna zkušeností s vývojem a konstrukcí vozidel s elektrickým pohonem pro závodní sérii Formula Student.

Číst dál...

Přednáška a prohloubení spolupráce na Univerzitě Karlově

Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 přednesla dr. Lisa Cordes z LMU Mnichov na pozvání Mgr. Martina Bažila, Ph.D., na Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy přednášku s názvem „lascivus versu, mente pudicus – Applying the lex Catulli“ a diskutovala o možnostech další vědecké spolupráce. 

Číst dál...

Design Thinking Sprint – studenti OTH Regensburg a ZČU v Plzni

Od 16. do 18. června 2017 studenti Východobavorské technické vysoké školy v Řezně (OTH Regensburg) a Západočeské univerzity v Plzni v rámci projektu „Design Sprintspolečně vypracovávali koncepty pro budoucnost obchodování s automobily.

Číst dál...

Studentská exkurze: „Židovská Praha – Studium současné kultury vzpomínání“

Od 3. do 6. října 2017 mělo 15 studentů historie z Univerzity v Řezně možnost při exkurzi nejen studovat ale i zažít židovskou historii Prahy a tím související kulturu vzpomínání

Číst dál...

Jarní škola „Automobilové inženýrství a elektromobily“

Věda nezná hranice: na jarní škole 2017 se na vysoké škole v Ambergu bavorští studenti spolu se svými českými kolegy celé čtyři dny zabývali tématem „Automobilové inženýrství a elektromobily“, tj. technologie vozidel elektromobily.

Číst dál...

Studijní program „Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region“

Bohemicum Univerzity v Řezně ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni nabízí studentům doplňkový studijní program zprostředkující jazykové, interkulturní a areálové znalosti a kompetence vhodné pro pracovní i volnočasové aktivity v česko-bavorském příhraničí. Studenti si tak mohou zlepšit své předpoklady pro přeshraniční kooperaci, mobility i oborové uplatnění na pracovním trhu v příhraničním regionu.

Číst dál...

CAST: mezinárodní duální studium v Bavorsku a České republice

Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium mezi Bavorskem a Českou republikou.
Studenti z obou zemí mají možnost absolvovat studium propojené s praxí nebo studium s prohloubenou praxí na jedné z partnerských škol. Vedle plnohodnotného studia na VŠ tak studenti získávají i praxi v podnicích v Bavorsku a v České republice.

Číst dál...

Zprávy


Vzdělávací a konferenční centrum Der Heiligenhof v Bad Kissingenu zve studenty ze zemí střední a východní Evropy ve dnech 31. 10. až 5. 11. 2021 na několikadenní workshop „Mitteleuropäische Begegnung“:
pozvánka na FB


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web