Zvolte jazyk


Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)

 

Bavorští studenti a doktorandi se mohou u BTHA ucházet o stipendium na studijní a výzkumné pobyty na veřejných vysokých školách v České republice.


Termín podávání žádostí o stipendium: 18. 4. 2024 (ukončeno)
– stipendijní program pro samoplátce viz níže


Stipendium činí měsíčně 12.000 Kč pro uchazeče bez magisterského titulu, respektive 13.000 Kč pro držitele magisterského titulu nebo ekvivalentu.


Ubytování je možné na přání zprostředkovat na studentské koleji (placeno ze stipendia), pokud je uvedeno v žádosti uchazeče.

Stipendisté jsou osvobozeni od studijních poplatků v České republice pro zahraniční studenty, pokud se o studijní místo uchází jako stipendisté MŠMT. Stipendium nemůže být uděleno pro studium zpoplatněného studijního oboru (například pro studium v angličtině s poplatkem).

Nelze kombinovat s programem Erasmus.


pdfPodmínky pro podávání žádostí na akad. rok 2024/2025

Všechny podklady je nutno zaslat e-mailem ve formátu PDF na adresu BTHA.

Po absolvování pobytu je nutné předložit BTHA krátkou závěrečnou zprávu a formulář Souhlas se zveřejněním závěrečné zprávy.

pdfSouhlas se zveřejněním závěrečné zprávy (v němčině)

pdfTipy ke zprávě (v němčině a angličtině)Stipendium Svobodného státu Bavorsko na studijní a výzkumné pobyty v České republice


Stipendium ve výši 400 eur / měsíc
je určeno k hrazení výdajů (ubytování, stravování a cestovní náklady), které vznikají při studijních a výzkumných pobytech studentů a vědců bavorských vysokých škol na veřejných vysokých školách v České republice.

Vyloučena je kombinace s jiným stipendiem či grantem.

Ucházet se mohou studenti a vědci působící na veřejných a státem podporovaných církevních vysokých školách v Bavorsku s německým státním občanstvím.


Podávání žádostí o stipendium: průběžně
(do vyčerpání finančních prostředků)


pdfBTHA stipendium na studium a výzkum v ČR: podmínky a pokyny k podání žádosti na rok 2024 (v němčině)

pdfBTHA stipendium na studium a výzkum v ČR: formulář žádosti na rok 2024 (v němčině)

Všechny podklady je nutné zaslat e-mailem na adresu BTHA.

V případě přiznání stipendia je částka převedena na bankovní konto žadatele až po absolvování zahraničního pobytu a předložení krátké závěrečné zprávy a formuláře Souhlas se zveřejněním závěrečné zprávy.

pdfSouhlas se zveřejněním závěrečné zprávy (v němčině)

pdfTipy ke zprávě (v němčině a angličtině)Informace ke studiu na vysokých školách v ČR: www.studyin.czZprávy bývalých stipendistů
BTHA najdete v rubrice „Good Practice“.


 
Praha a Brno se umístily na předních místech v TOP 10 studentských měst světa!
 


BTHA Plakat Studium Tschechien 

Bayhost stmwk