Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Jazykové kurzy a letní školy v České republice


Studenti, doktorandi, vyučující a vědci bavorských veřejných vysokých škol a státem podporovaných církevních vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o stipendium na jazykový kurz češtiny nebo účast na letní či zimní škole na vysoké škole v České republice.

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (včetně ubytování, stravování a kulturního programu) a příp. příspěvek na ubytování (pokud není zahrnuto v poplatku za kurz).Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)


k účasti na kurzech češtiny (Letních školách slovanských studií):

ZČU Plzeň                              11. 7. – 31. 7. 2020           http://www.isls.zcu.cz
UK Praha                                24. 7. – 21. 8. 2020          http://lsss.ff.cuni.cz
JČU České Budějovice           16. 8. – 7. 9. 2020            http://www.ff.jcu.cz/lsss


Termín podávání žádostí o stipendium: 24. 3. 2020

pdfBTHA LŠSS MŠMT: informace a pokyny k podání žádosti (v němčině)

docxFormulář žádosti a informace MŠMT ČR (v angličtině) 

pdfLŠSS 2020: přehled kurzů

Další informace na stránkách MŠMT ČR (v angličtině):

Summer Schools of Slavonic Studies 2020

 

Všechny podklady je nutno zaslat do výše uvedeného termínu e-mailem i poštou na adresu BTHA.

 Stipendium Svobodného státu Bavorsko pro samoplátce

k účasti na letních školách v České republice (individuální přihláška na kurz podmínkou): 

UK Poděbrady                       6.7. – 31.7.2020          www.ujop.cuni.cz/kurz/letni-skola-slovanskych-studii
ZČU Plzeň                           11.7. – 31.7.2020          www.isls.zcu.cz
MU Brno                              18.7. – 15.8.2020          www.phil.muni.cz/kabcest/en/summer-school.php
UP Olomouc                        18.7. – 16.8.2020          www.lsss.upol.cz
UK Praha                             24.7. – 21.8.2020          www.lsss.ff.cuni.cz
JČU Č. Budějovice                16.8. – 7.9.2020           www.ff.jcu.cz/lsss

a dalších odborných kurzech (letních a zimních školách) na univerzitách a vysokých školách v ČR.


Podávání žádostí: průběžně

Věnujte pozornost kompletním podmínkám stipendijního programu:

pdfBTHA jazykové a odborné kurzy v ČR: informace a pokyny k podání žádosti (v němčině)

docxBTHA jazykové a odborné kurzy v ČR: formulář žádosti

Všechny podklady je nutno zaslat před začátkem kurzu e-mailem i poštou na adresu BTHA.

Informace o přiznání či odmítnutí stipendia následuje zpravidla do čtyř týdnů po doručení žádosti. V případě přiznání stipendia je částka převedena na zaslané bankovní konto až po absolvování kurzu a předložení potvrzení o zaplacení kurzu, příp. ubytování, potvrzení o účasti a stručné závěrečné zprávy.

pdfSouhlas se zveřejněním závěrečné zprávy (v němčině)


Letní a zimní školy na českých univerzitách


České univerzity a vysoké školy nabízejí i v roce 2020 jazykové kurzy a odborně zaměřené letní školy v češtině nebo angličtině:

pdfLetní a zimní školy v ČR 2020

(výběr bez nároku na úplnost v němčině)Zprávy bývalých stipendistů
BTHA viz rubrika „Good Practice“.

Zprávy

Tandem Regensburg hledá od 1. 9. 2020  31. 8. 2021 dobrovolníky pro projekt ahoj.info:
přihlášky do 31. 5. 2020 
nabídka


Elitní studijní obor Východoevropská studia na Ludvíko-Maxmiliánově univerzitě v Mnichově a Univerzitě v Řezně otevírá přihlášky na zimní semestr 2020/21:
přihlášky do 15. 6. 2020
nabídka


Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň zve ve dnech 1.15. 8. 2020 na česko-německý jazykový kurz pro studenty:
přihlášky do 30. 6. 2020
pozvánka


BayBIDS nabízí stipendia pro absolventy německých zahraničních škol ke studiu na bavorských vysokých školách:
přihlášky do 30. 6. 2020
pdfnabídka


Technická vysoká škola v Deggendorfu zve na konferenci 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ve dnech 16.18. 9. 2020:
acit.tneu.edu.ua

Výroční zasedání Collegia Carolina „Nerovnosti a divergence ve vývoji ve střední a východní Evropě od roku 1989, politika, ekonomie a společnost“ ve Fischbachau/Bavorsko ve dnech 12.15. 11. 2020:
pozvánka


MŠMT vyhlásilo 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE220) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji:
EUREKA


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v evropském programu „Horizon 2020“:
podávání žádostí do 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


Česko-německá obchodní a průmyslová komora hledá praktikanty do oddělení Competence Center Zukunftstechnologien:
pdfnabídka stáže


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg – Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2019


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.