Zvolte jazyk

 

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2024


Veřejná soutěž byla vyhlášena na základě Společného prohlášení o záměru k vědecké spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění, podepsaného 3. 7. 2014 v Praze a navazuje na společnou výzvu k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 20192021.

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů. Vítány jsou především projekty zaměřené na rozvoj internacionalizace výzkumu a na společné žádosti v programech na národní i evropské úrovni (Horizont Evropa, Interreg, GA ČR – DFG aj.).

Výzva je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oborech:

  • vědy o materiálech a nanotechnologie,
  • inženýrství, zvláště elektrotechnika, informační technologie a umělá inteligence, průmysl 4.0 a technologie využívající sítě 5G,
  • lékařské vědy a péče o zdraví,
  • společenské, kulturní a sociální vědy.

Žádost je nutno podat zároveň v Česku a v Bavorsku.


Podávání přihášek do: 31. 1. 2022 (uzavřeno)

pdfJoint Call Česko  Bavorsko 20222024: podpořené projekty

 

Informace pro české žadatele jsou k dispozici na stránkách MŠMT ČR v rubrice „Výzkum a vývoj“ (viz veřejná soutěž „LUABA22“).


Bližší informace pro bavorské žadatele jsou k dispozici na www.btha.de v rubrice „Förderung“.

 

 

Bayhost stmwk