Zvolte jazyk

 

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2024–2026


Veřejná soutěž byla vyhlášena na základě Společného prohlášení o záměru k vědecké spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění, podepsaného 3. 7. 2014 v Praze a navazuje na společnou výzvu k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 20222024.

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů. Vítány jsou především projekty zaměřené na rozvoj internacionalizace výzkumu a na společné žádosti v programech na národní i evropské úrovni (Horizont Evropa, Interreg, GA ČR – DFG aj.).

Výzva je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oborech:

  • informační technologie a umělá inteligence,
  • inženýrství, zvláště vědy o materiálech a nanotechnologie,
  • společenské, kulturní a sociální vědy.

Na bavorské straně jsou preferována témata programu Hightech Agenda Bayern.

Žádost je nutno podat zároveň v Česku a v Bavorsku.


Podávání přihlášek do: 30. 11. 2023 (uzavřeno)

pdfJoint Call Česko – Bavorsko 2024–2026: podpořené projekty


Informace pro české žadatele jsou k dispozici na stránkách MŠMT ČR v rubrice „Výzkum a vývoj“.


Bližší informace pro bavorské žadatele jsou k dispozici na www.btha.de v rubrice „Förderung“.

 

 

Bayhost stmwk