Zvolte jazyk


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium je zpravidla vypláceno formou 12 měsíčních splátek v celkové výši 11.208 € za rok (934 € měsíčně). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia o dalších 160 € měsíčně.

Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou.


Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2025/26:  1. 12. 2024

Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia:  28. 2. 2025


Detailní informace a pokyny k výběrovému řízení:

PRVOŽADATELÉ

PRODLOUŽENÍ STIPENDIA

Všechny dokumenty v angličtině viz web BAYHOSTu.


LetákyZprávy bývalých stipendistů
BTHA a BAYHOSTu viz rubrika „Good Practice


 Předlohy pro stipendisty BTHA k závěrečné zprávě:


 
Zpráva ze setkání ročních stipendistů BTHA a BAYHOSTu 2024

 


Mezinárodní studijní programy na vysokých školách v Bavorsku

Bavorské univerzity a vysoké školy aplikovaných věd nabízejí následující jazykové i odborné kurzy a mezinárodní studijní obory v němčině a angličtině:

Více informací na: www.study-in-bavaria.de


  

 

 

 

Bayhost stmwk