Zvolte jazyk

V návaznosti na již několik let trvající intenzívní spolupráci mezi Julio-Maxmiliánovou univerzitou ve Würzburku a Masarykovou univerzitou v Brně se ve dnech 11.–14. ledna 2023 ve Würzburku sešlo přibližně 30 studentů práv spolu s docentkami a docenty z obou univerzit na společném pracovním a seznamovacím setkání.

Desetičlenná brněnská delegace se mohla ve Würzburku těšit na zajímavý program, který se svými spolupracovníky připravila Dr. Karin Linhart, vedoucí programu Odborných jazyků a zahraničního práva. Čeští studenti a docenti tak měli možnost navštívit a poslechnout si přednášky tohoto programu vyučovaného na Julio-Maxmiliánově univerzitě ve Würzburku a zúčastnit se různých workshopů.

Po příjezdu do Würzburgu byli účastníci první den programu oficiálně přivítáni děkanem pro studium, profesorem Frankem Schusterem. Následovala krátká prohlídka právnické fakulty a společenský večer, na kterém se studenti a vyučující mohli neformálně seznámit.

Druhý den začal dvěma zajímavými workshopy. Zatímco studenti pracovali ve smíšených česko-německých dvojicích na základech a terminologii německého a českého práva a připravovali prezentace, diskutovali jejich vyučující o dalších výměnných projektech mezi würzburskou a brněnskou univerzitou v roce 2023. Zejména šlo o pokračování vzájemných výukových pobytů nebo společných online hodin a o navázání kontaktu s českou překladatelskou službou Evropského soudního dvora. V odpoledních hodinách pak navštívily české docentky právnické němčiny, angličtiny a španělštiny přednášky svých německých kolegyň.

Čas rychle utíkal, proto byly poslední den odprezentovány společně vypracované výsledky. Po studentských prezentacích byla na programu prohlídka Würzburské rezidence s anglicky mluvícím průvodcem a krátká procházka městem. Před závěrečnými body programu došlo na ještě jednu zajímavost – účast na 2. workshopu ESD ve Würzburku o překladu právních textů. V pozdním odpoledni pokračovala diskuse docentek o možných budoucích společných aktivitách. Přitom byl formulován konkrétní zájem o výzkumné a výukové pobyty v Brně a Würzburku. Stávající spolupráce tak bude rozšířena a v akademickém roce 2023/24 by do Würzburku mělo v rámci programu Erasmus+ přijet osm studentů z Masarykovy univerzity. V březnu 2023 navíc Dr. Linhart naopak vyučovala studenty v Brně.

Na závěr společného pracovního a seznamovacího setkání byl prostor pro výměnu individuálních dojmů a shrnutí společně strávených dnů, které pokračovalo neformálně i po oficiálním rozloučení české delegace při rozlučkové večeři ve würzburském vinném sklípku.

Následující den odjížděli čeští studenti a docentky z Würzburku s řadou pozitivních dojmů, novými nápady pro budoucí spolupráci a hlubším pochopením příslušných rozdílných kultur i právních systémů.

BTHA financovala tuto spolupráci v rámci grantového programu „Česko-bavorské akademické projekty 2023“, který podporuje bavorské vysoké školy při rozšiřování spolupráce s partnery v České republice.

Program výměny (německy): JMU Würzburg

Zpráva o návštěvě ve Würzburku (česky): Masarykova univerzita

Foto: Dr. Linhart, JMU Würzburg

  • Austausch Jura JMU Wrzburg MU Brno Bild 2
  • Austausch Jura JMU Wrzburg MU Brno Bild 1
  • Austausch Jura JMU Wurzburg MU Brno Bild 3
  • Austausch Jura JMU Wrzburg MU Brno Bild 4
Bayhost stmwk