Zvolte jazyk

V dubnu a květnu 2018 uskutečnily Východobavorská technická vysoká škola Amberg-Weiden a Západočeská univerzita v Plzni dva společné workshopy pro studenty, jejichž cílem byla výměna zkušeností s vývojem a konstrukcí vozidel s elektrickým pohonem pro závodní sérii Formula Student.


Organizačně se celé akce konané nejdříve v Plzni ujalo oddělení německého jazyka Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni.

Pro studenty Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a členy týmu Formula Student Racing team UWB na jedné straně a na straně druhé pro studenty OTH Amberg-Weiden a tým Running Snail Racing team OTH byl připraven bohatý program.

V Plzni navštívili výzkumné centrum RTI, kde se prezentoval tým studentské formule s ukázkami laboratoří a dosavadních formulí. Studenti měli možnost seznámit se s firmou ZF Engineering. V prototypové dílně viděli automatickou převodovku 8 HP, 3D tiskárnu na kov, plast a sádru včetně barevných modelů ze sádry, konkrétně model převodové skříně a držáku čepu u kola auta. Posledním bodem programu byla prohlídka plzeňského pivovaru.

Následující týden workshop pokračoval v Ambergu. I zde byl pro studenty připraven zajímavý program. Navštívili společně firmu Grammer AG – předního výrobce automobilových sedaček. Důležitým bodem programu byla rovněž již v Plzni započatá diskuse obou týmů studentské formule. Workshop byl ukončen komentovanou prohlídkou města Amberg.

Akce se konaly za finanční podpory BTHA a firmy ZF Engineering Plzeň s.r.o.

BTHA podpořila tuto spolupráci v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který má za úkol motivovat bavorské vysoké školy k další spolupráci s partnery z České republiky.

Zpráva ZČU v Plzni

Fotky: Blažková, Plzeň

 

  • AP Workshop 5
  • AP Workshop 6
  • AP Workshop 1
  • AP Workshop 2
  • AP Workshop 8
  • AP Workshop 7

 

Bayhost stmwk