Zvolte jazyk

Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 přednesla dr. Lisa Cordes z LMU Mnichov na pozvání Mgr. Martina Bažila, Ph.D., na Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy přednášku s názvem „lascivus versu, mente pudicus – Applying the lex Catulli“ a diskutovala o možnostech další vědecké spolupráce.


V přednášce byl analyzován vztah mezi vypravěčem a autorem v literárních obranách erotické literatury. Díky mnoha obohacujícím příspěvkům vznikla velmi živá diskuse. Přednášku a následnou diskusi (která trvala déle než hodinu) uzavřela večerní prohlídka Prahy a společná večeře s kolegy, doktorandy a studenty pražské katedry. 

V rámci diskuse po přednášce a během společného setkání následující den byla navržena a projednána další kooperace. Pravděpodobně v příštím roce proběhne exkurze doktorandů a studentů do Mnichova, v jejímž rámci studenti navštíví projekt „Thesaurus Linguae Latinae“ na Bavorské akademii věd. Vzhledem k zaměření pražské katedry na historickou lingvistiku byli studenti a doktorandi touto nabídkou exkurze nadšeni. Dále by se měl uskutečnit výukový pobyt na Karlově univerzitě. Jedním z cílů spolupráce je i umožnění mobilit mezi oběma odděleními v rámci programu ERASMUS+. Takto vytvořená infrastruktura by měla usnadnit výměnu mezi těmito dvěma institucemi do budoucna, kdyby kupříkladu některý z pražských studentů chtěl provádět výzkum v Mnichově po delší dobu. Dále byly na pracovním setkání probrány podrobnosti a obsah přednáškové cesty Mgr. Martina Bažila, Ph.D., která se uskutečnila v červenci 2018 na LMU Mnichov. V rámci latinistické přednáškové řady (kam ho pozvala Prof. Dr. Therese Fuhrer) vystoupil s přednáškou „Das Thema des Blicks in Aeneis V. und in den spätantiken Vergilcentonen“.

Přednášku a cestu podpořila Česko-bavorská vysokoškolská agentura v rámci programu „Příspěvky na mobilitu 2018“.

 

Dr. Lisa Cordes během přednášky na Univerzitě Karlově. Foto: Cordes

Mob Cordes

Bayhost stmwk