Zvolte jazyk

Ústav školské pedagogiky Univerzity v Pasově a Katedra germanistiky při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně pravidělně pořádají semináře pro studenty učitelských oborů v Česku a Bavorsku. Na týdenní společné akci v únoru 2019 byly systematicky a prakticky rozpracovány úrovně výuky pro interkulturně heterogenní skupiny.

Na 40 studentů z Pasova a Českých Budějovic čekalo během společného semináře ve dnech 11.  15. 2. 2019 kromě teoretických znalostí o mezikulturních teoriích, modelech a možnostech proměny škol také téma jazykové heterogenity a jejího prolínání do výuky. Studenti navštívili například Uměleckou základní školu Haidenhof v Pasově, která umožnila nahlédnutí do hodin v předmětu Němčina jako druhý jazyk, ale také pilotní projekt na Gymnáziu ve Svízelu/Zwieselu, které umožňuje českým studentům absolvovat bavorskou maturitu. Studenti dostali příležitost vytvořit interkulturně zaměřené hodiny a vyzkoušet je na třech školách v Českých Budějovicích. Kromě toho byla připravena praktická cvičení v Pasově i Českých Budějovicích. Díky úzké spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou v Pasově mohli studenti získat náhled do oblasti němčiny jako cizího resp. druhého jazyka (DaF/DaZ) a do interkulturního procesu učení v rámci jejich budoucí role učitelů němčiny v česko-bavorském příhraničním regionu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Dům mezinárodní spolupráce pak dne 24. 6. 2019 za tento projekt udělili Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Evropské jazykové ocenění 2019. Tímto oceněním vyznamenává evropská komise projekty, které ukazují, jak lze jazykovou a kulturní rozmanitost vnímat, šířit a oceňovat.

BTHA tuto spolupráci podpořila v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, který podporuje bavorské univerzity při navazování spolupráce s partnery v České republice.

 

 
 
 
 
 

Poté co musel na rok 2020 plánovaný projekt odpadnout kvůli pandemii, proběhl v roce 2021 v digitální i prezenční formě pod názvem „Digitalizace v interkulturním a jazykově heterogenním vzdělávání na školách v česko-bavorském příhraničí“. Navzdory některým problémům s internetovým připojením, zajištěním technického vybavení nebo sociální distancí byl tento hybridní seminář přijat studenty s nadšením.

Obě akce proběhly v pětidenních blocích s celkem 34 německými a 48 českými účastníky na Univerzitě v Pasově a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Projekt propojoval odborně orientované semináře s praktickými prvky. Vše bylo v prezenční formě doplněno kulturním programem,  při kterém byl kladen důraz na kulturní sblížení obou zemí (např. návštěva pasovského Muzea Šumavy/Böhmerwaldmuseum nebo varhanní koncert v Pasově). O projektu informovaly facebookové a instagramové profily obou kateder, vyšly o něm také články v Passauer Neue Presse a v časopise PAradigma Univerzity v Pasově.

V plánu je pokračování projektu s dalšími online prvky .

BTHA tuto spolupráci podpořila v rámci programů „Česko-bavorské akademické projekty 2019“ a „Letní a zimní školy 2021“.

 
fotky: Herbert Pöhnl (1-3), Univerzita v Pasově (4, 6, 7-9), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (5)
 
 
  • Label 2019 1
  • Label 2019 6
  • Label 2019 3
  • Label 2019 4
  • Label 2019 5
  • Label 2021 2
  • Label 2021 3
  • Label 2019 2
  • Label 2021 1
 
 
 
Bayhost stmwk