Zvolte jazyk

Studienfach: Master Informatik mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik

Einrichtung: Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Zeitraum und Ort: 2022, Regensburg

Stipendienprogramm: Jahresstipendium des Freistaats Bayern


V této závěrečné zprávě stručně shrnu a zhodnotím svůj pobyt v Bavorsku během navazujícího studia na Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg. O navazujícím studiu v Bavorsku jsem uvažoval několik měsíců během závěrečného roku studia na Fakultě aplikovaných věd v Plzni. Motivů jsem měl hned několik – zlepšit německý jazyk, zájem o výuku v cizích jazycích, hledání nové výzvy, atraktivita titulu M.Sc. a především systematické sbírání zkušeností z německého prostředí pro budoucí pracovní činnosti v Bavorsku.

Během bakalářského studijního oboru na ZČU jsem zjistil, že jsem od studia informatiky a kybernetiky měl trošku jiné očekávání, a došel jsem k závěru, že bych se v navazujícím oboru chtěl méně věnovat teoretické informatice a více se zaměřit na management a ekonomickou stránku technických oborů. Obor, který by alespoň částečně odpovídal mé představě na plzeňské fakultě ovšem není, a proto jsem začal přemýšlet, jak bych se dostal na zahraniční vysokou školu. Program Master Informatik mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik tedy přesně odpovídal mému zájmu.

„Během studia jsem absolvoval několik povinných projektů, čímž jsem byl vtažen do studentského života a seznámil se se zajímavými lidmi.“

Po velmi dlouhém a komplexním přijímacím řízení, které bylo zkomplikované mimo jiné tehdejší covidovou situací a tím omezenou možností osobních setkání na úřadech, se dostavil úspěch a v září 2020 jsem byl imatrikulován. První semestr studia byl celkem náročný, ať už z hlediska předmětů a projektů, tak i z hlediska organizace samotného studia. Systém studia v Bavorsku je velmi odlišný a zorientovat se v něm vyžadovalo vlastní iniciativu a několik dotazů na studijním oddělení. Například fakt, že si student nepřihlašuje předměty v daném semestru, ale až zkoušky z těchto předmětů, které mají termín vždy jen jeden během daného zkouškového období, mě zprvu docela zaskočil. Nicméně na odlišnou organizaci si člověk rychle. Velmi iritující mi dodnes přijde absence jednotného portálu – jednoho místa, kde by student měl přehled o známkách, absolvovaných předmětech, zbývajících povinnostech, délce studia, plánování zkoušet atd. – který na OTH není. Požadované informace jsou tak roztroušené skrz několik webových stránek.

Během studia jsem absolvoval několik povinných projektů, čímž jsem byl vtažen do studentského života a seznámil se se zajímavými lidmi. Baví mě pozorovat odlišnosti v mentalitě a uvažování Čechů a Němců.

Studium na OTH ve mně zanechalo velmi pozitivní dojem a studium na bavorské vysoké škole bych doporučil každému ambicióznímu člověku. Během těchto dvou let na sobě registruji obrovský posun jak v komunikativní němčině, tak i v osobnostní rovině. Faktem je, že jsem se díky studiu v zahraničí osamostatnil a zvykl si na řešení každodenních problémů v cizím jazyce. Cenným přínosem pro mě bylo stipendium od BTHA, které během akademického roku 2021/22 pokrylo většinu mých nákladů za život v Bavorsku. Výše stipendia pohodlně pokryla náklady za bydlení v Regensburgu a já tak měl ideální podmínky věnovat se naplno studiu, navazovat nové kontakty a vlastně i užívat si atmosféru na kampusu. Díky těmto zkušenostem a znatelnému zlepšení cizích jazyků jsem získal novou motivaci dále na sobě pracovat a do budoucna uvažuji o účasti na přípravném kurzu a následné zkoušce z německého jazyka na úrovni C2.


Text: Stipendienbericht / Bild: OTH Regensburg/ Mitch Rue

Bayhost stmwk