Zvolte jazyk

Ve dnech 6. – 9. 2. a 13. – 15. 2. 2019 se uskutečnil anglickojazyčný kurz „Innovative Trends in Supply Chain Management“ pro studenty Východobavorské technické vysoké školy v Řezně (OTH Regensburg) a ŠKODA AUTO Vysoké školy.

V minulém roce se studenti OTH Regensburg spolu se zástupci společností Škoda Auto a DHL zúčastnili exkurze a workshopu v Mladé Boleslavi. V letošním roce rozšířily vysoké školy spolupráci o společnou blokovou výuku. Díky tomu měli studenti možnost zažít tři intenzivní vyučovací dny na téma „Innovative Trends in Supply Chain Management“ v Řezně a Mladé Boleslavi.

Modulu se zúčastnilo celkem 26 studentů magisterských programů z OTH Regensburg a ŠKODA AUTO Vysoké školy. První blok se konal v Mladé Boleslavi. Po úvodním uvítání rektora začaly semináře v kreativních prostorách ŠKODA AUTO Vysoké školy.  Druhý den následovala návštěva továrny Škoda, kde bylo možné sledovat inovace v logistice naživo: chytré rukavice pro zjednodušené skenování a inovace v balení CKD. Dalším tématem byla ekologická udržitelnost v logistice. Ukázalo se také, jak lze skloubit nízkou nákladovost, šetrnost k životnímu prostředí a sociální cíle. Večer pak byl čas na výměnu názorů a zkušeností mezi studenty a lektory. V další části semináře studenti připravili ve skupinách své prezentace, které byly součástí zkoušky.

Na začátku druhého bloku v Řezně přivítal studenty Prof. Dr. Thomas Fuhrmann, prorektor OTH Regensburg. V tomto bloku byla zahrnuta témata jako Supply Chain Controlling nebo Industry 4.0 v logistice. Pan Harrer ze společnosti Kühne & Nagel přednesl jako host přednášku o trendech v letecké nákladní dopravě a následovala návštěva závodu Continental v Řezně. Na závěr prezentovali studenti výsledky svých studií a konala se písemná zkouška.

Proběhnuvší společný kurz lze označit za mimořádně úspěšný. Studenti mohli vidět praktické logistické prvky v Automotive-Supply Chain a prodiskutovat je v rámci přednášky. Stejně tak viděli mezinárodní propojení v oblasti dodavatelských řetězců na praktickém příkladu. Společné přednášky, studijní spolupráce a ostatní aktivity nabídly studentům možnost získat interkulturní zkušenosti.

Kromě toho společnosti Škoda a Continental nabídly studentům příležitost absolvovat ve firmách stáže. Diskutovalo se i o dalším rozšíření spolupráce mezi OTH Regensburg a ŠKODA AUTO Vysokou školou.

BTHA podpořila tento výukový program v rámci grantového programu „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, kterým podporuje bavorské vysoké školy při navazování a prohlubování spolupráce s partnery v České republice.


Zpráva na stránkách ŠKODA AUTO Vysoká škola (česky)


Fotky a text: Prof. Dr. Liebetruth, OTH Regensburg  

  • AP Liebetruth 2
  • AP Liebetruth 1

 

Bayhost stmwk