Zvolte jazyk

Západočeská univerzita v Plzni a Technická vysoká škola v Deggendorfu zintenzivnily svou přeshraniční spolupráci díky semináři pro mladé vědce, který proběhl ve dnech 12. – 15. 11. 2018. Tématem byl vývoj ovládání chytrých zařízení prostřednictvím myšlenek, pohybů očí nebo svalů, která umožňují tělesně postiženým lidem ovládat zařízení v domácím prostředí.

Celkem 16 vědců a studentů Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni a Technologického kampusu Cham Technické vysoké školy v Deggendorfu si během čtyř dní vyměnilo poznatky o aktuálním stavu výzkumu a prodiskutovalo možnou spolupráci.

Účastníci nejdříve absolvovali exkurzi do neuroinformatické laboratoře Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, kde jim bylo představeno technické vybavení a jeho funkce. Následující den byly hlavním tématem možnosti spolupráce na studentských a výzkumných projektech. Třetí den se v Technologickém kampusu Cham konal workshop IoT (Internet of Things), v jehož závěru Dipl.-Ing. Marc Philipp Dietrich, MBA, představil svou dizertační práci, která se ukázala jako ideální základ pro další spolupráci. Funkce propojené s technologiemi IoT umožňují interakci mezi lidmi a připojenými elektronickými systémy, jakož i mezi systémy samotnými.

Hlavním tématem společných setkání bylo ovládání inteligentních zařízení prostřednictvím myšlenek, pohybů očí nebo pohybů svalů, což tělesně postiženým osobám umožňuje ovládání zařízení v domácím prostředí a tím usnadňuje každodenní život. Budoucí spolupráce neuroinformatické laboratoře ZČU s deggendorfskou vysokou školou má být proto zaměřena právě na tuto oblast. V nadcházejícím semestru budou na základě znalostí o možných rozhraních periferních zařízení vybrány společné studentské projekty.

Tento projekt by podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“.

 


fotky: Martin Bücherl, Technická vysoká škola v Deggendorfu 


  • AP THD 5
  • AP THD 2
  • AP THD 1
  • AP THD 3
  • AP THD 4
  • AP THD 6

 

 

Bayhost stmwk