Zvolte jazyk

V rámci semináře „Perzekuce – bezpráví – restituce: oběti v (post-)socialistických zemích po roce 1945“ vyučovaném na Univerzitě v Řezně se pod vedením apl. Prof. Dr. Natali Stegmann (Univerzita v Řezně) a Lukase Edelera (Univerzita v Pasově) uskutečnila v zimním semestru 2017 studentská exkurze do Prahy.


Seminář osvětlil různé formy přístupu státu a společnosti k oběma totalitním režimům ve 20. století. Teoretický základ k tomuto tématu byl položen nejpreve v přípravném semináři. Literatura a diskuse byly věnovány otázkám jako: Co je to paměť? Kdo nebo co ovlivňuje, jak si lidé pamatují historické události? Existuje společná evropská kultura vzpomínání? Pokud ano, v jakém vztahu je vůči východoevropským kulturám vzpomínání? Přípravné texty a různé pohledy účastníků kurzu jasně ukázaly, že neexistuje ta jedna společná představa o tom, co se v minulosti stalo.

V kontextu socialistických států to znamená, že vzpomínání, především na druhou světovou válku, ale i na meziválečné období, bylo silně regulováno státem. Protože kultura vzpomínání zdůrazňovaná vládními nebo veřejnými orgány se nemusí shodovat se zkušenostmi různých skupin obyvatelstva, je nezbytné se s těmito zkušenostmi seznamovat přímo. K tomu došlo na příkladu České republiky, respektive Československa, při následující exkurzi do Prahy.

Exkurze

V Praze byly abstraktní úvahy o kultuře vzpomínání aplikovány na třech konkrétních příkladech: nejprve návštěvou památných míst – například Pomníku obětem komunismu v Praze, ale také Muzea komunismu – dále rozhovory se zástupci některých zájmových skupin a konečně diskusí o české legislativě po roce 1989, která proběhla částečně v rámci skupinové práce a částečně za účasti českých historiků. V této souvislosti studenti navštívili archiv zpřístupňující dokumenty bývalé Státní bezpečnosti a absolvovali kolokvium s historikem Michalem Pullmannem a jeho doktorandy.

Exkurze byla podpořena Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou v rámci programu „Příspěvky na mobilitu 2017“.

pdfDetailní zpráva exkurze (v němčině)

 

Text: Caroline Bauer, Sebastian Kropp
Foto: Prof. Dr. Natali Stegmann
Překlad: BTHA

Denkmal fr die Opfer des Kommunismus in Prag

 

Bayhost stmwk