Zvolte jazyk

V září 2021 se již počtvrté konala letní škola „Monitoring Heritage – International Summerschool“ Univerzity v Bamberku, tentokrát organizovaná ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Akademií věd České republiky. Studenti archeologie z obou vysokých škol tak dostali příležitost vyzkoušet si na příkladu lokality Závist nedestruktivní archeologické metody.

Této letní školy, která se konala ve dnech 20.–24. 9. 2021, se zúčastnili celkem čtyři studenti z Prahy a tři studenti z Bamberku. Program celé akce koncipovali Till Sonnemann, juniorní profesor zpracování informačních dat v geoarcheologii na Univerzitě v Bamberku, Daniel Bursák, doktorand Ústavu pro archeologii FF UK, a David Daněček, archeolog z Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i.

Po příjezdu do Prahy se studenti zúčastnili prohlídky města. První dopoledne se pak konalo úvodní sezení v prostorách Akademie věd ČR. Prostřednictvím krátkých přednášek byli studenti seznámeni s historií archeologických a geofyzikálních výzkumů na Závisti a se systémem správy digitálních dat české památkové péče. Odpoledne celá skupina navštívila zkoumanou lokalitu – vrch Závist v blízkosti Prahy, kde byly v rámci archeologických průzkumů v 60. až 80. letech 20. století nalezeny četné pozůstatky sídliště z doby železné. V rámci Závisti se zkoumání účastníků letní školy zaměřovalo především na platformu Balda.

V následujících třech dnech už docházelo k získávání dat – téměř jeden hektar byl prozkoumán radarovým měřením, ještě větší území pak magnetickým průzkumem. Studenti si mohli vyzkoušet také práci s detektory kovů. Poslední den pak studenti nálezy letní školy sami odprezentovali, v plánu je společná publikace poznatků.

Letní škola byla finančně podpořena z programu „Letní a zimní školy 2021“ Česko-bavorské vysokoškolské agentury.


Zpráva na webu Univerzity v Bamberku

Zpráva na webu Archeologického ústavu AV ČR, Praha


 Foto: Daniel Bursák, Till Sonnemann

  • 2021 MH 07 TFS1
  • 2021 MH 12 TFS
  • 2021 MH 05 TFS2
  • 2021 MH 03 TFS1
  • 2021 MH 01 DB
  • 2021 MH 01 TFS2
Bayhost stmwk