Zvolte jazyk

Dvacet studentů z Bamberku, Ústí nad Labem a Pardubic se setkalo při mezinárodním zimním semináři Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba na Univerzitě v Bamberku.

Katedra historické geografie Univerzity v Bamberku pořádala ve dnech 8.–10. 11. 2018 Mezinárodní zimní seminář, kterého se zúčastnilo deset studentů Univerzity v Bamberku spolu s deseti českými studenty z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí nad Labem a Univerzity Pardubice. Po tři dny se studenti zabývali tématem propojení České republiky a Německa v minulosti a současnosti z různých perspektiv. Akci zorganizovali Patrick Reitinger, M.A. a Dr. Lukáš Novotný s podporou Česko-bavorské vysokoškolské agentury a Německé společnosti pro východoevropská studia (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde). 

K programu semináře přispělo několik přednášejících z Německa a České republiky. Na začátku seznámil Dr. Lukáš Novotný posluchače s vývojem česko-německých vztahů od roku 1989. Prof. Dr. med. Andreas Dix, vedoucí Katedry historické geografie, se ve své prezentaci zabýval Československem v meziválečném období a za 2. světové války z pohledu německého geografického výzkumu. Prof. Dr. Thomas Wünsch z Univerzity v Pasově se soustředil na rozdělení pražské univerzity v roce 1882 a zasadil tuto událost do kontextu česko-německých vztahů a konfrontace v dlouhém 19. století. Marie Schwarz, M.A. z Humboldtovy univerzity v Berlíně věnovala svou prezentaci Sudetům jako krajině upomínající na minulost a PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze navázala tématem útěk a odsun v české kultuře vzpomínání po roce 1989. Dr. Marketa Spiritova z Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově pak při početně navštívené veřejné večerní přednášce představila svůj výzkum na téma etnografické perspektivy osmičkových výročí v České republice.

Seminář byl zakončen společnou jednodenní exkurzí do česko-bavorského pohraničí. Program zahrnoval návštěvu města Hohenberg an der Eger, kde jsou současné výzvy rozvoje pohraničního venkova středem pozornosti stejně jako historický význam pohraničního města. Studenti dále navštívili osadu Fischern a zaniklou osadu Rybáře (Böhmisch Fischern), aby se podrobněji zabývali otázkou útěku a odsunu po druhé světové válce přímo v krajině. Prohlídka byla zakončena návštěvou města Chebu.

Mezinárodní zimní seminář je dalším stavebním kamenem výzkumného zaměření katedry historické geografie na české země, Československo a dnešní Českou republiku. Interdisciplinární spolupráce s univerzitou v Ústí nad Labem bude pokračovat i v příštím roce, kdy se bude seminář konat v České republice.

BTHA tuto spolupráci podpořila jako součást grantového programu  „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který podporuje bavorské univerzity v navazování a prohlubování spolupráce s partnery v České republice.Katedra historické geografie Univerzity v Bamberku pravidelně pořádá akce k aktuálnímu výzkumu česko-německých témat. V hlavním semináři jsou probírány inovativní projekty didaktiky dějin, jako např. přednáška Maxmiliána Stintzinga na téma „Krajina jako didaktický prostor?! Mediální přenos znalostí regionálního výzkumu ve škole a společnosti prostřednictvím gamifikace“.

Osvětlován je ale také geografický prostor jako objekt a místo tematizování marginalizované historie. Marie Schwarz, M.A. tak v rámci geografického kolokvia přednášela na téma „(Znovu)objevování Sudet v kulturní paměti: prostorové procesy vzpomínání v České republice". Tento příspěvek představil znovuobjevené pohraničí v České republice jako prostor „zmizelých“ dějin.

Aktuální články a akce Katedry historické geografie Univerzity v Bamberku zaměřené na česko-německá témata viz www.uni-bamberg.de

Text: Katedra historické geografie Univerzity v Bamberku 
Foto: Dr. Lukáš Novotný (1), Patrick Reitinger, M.A. (2&3)
Překlad: BTHA

  • AP Reitinger 1
  • AP Reitinger 3
  • AP Reitinger 2

 

Bayhost stmwk