Zvolte jazyk

V listopadu 2018 uskutečnila Západočeská univerzita v Plzni a Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu společný projekt mezinárodního certifikačního programu Ethics & Sustainability Management (ETHNA) pro studenty obou projektových partnerů. Etické fórum, workshop budoucnosti a studijní den nabídly mnoho příležitostí k výměně nápadů.

Cílem tohoto projektu bylo zpřístupnit certifikát ETHNA pro studenty a doktorandy ZČU v Plzni i OTH Amberg-Weiden, prohloubit spolupráci kolegů a posílit internacionalizaci na obou stranách. Na třech akcích s tématem „Etika, technologický výzkum a řízení udržitelného podnikání“ se sešlo dohromady 137 účastníků z Česka a Bavorska.

Projekt byl zahájen etickým fórem s názvem „Nenávist a pronásledování – zdroje a formy extremismu“ dne 7. 11. 2018 v Amberku. Projevy Franze Schindlera, někdejšího poslance Bavorského zemského sněmu, Eliase Draye, rabína židovské komunity v Amberku, a skupiny studentů vytvořily vhodný rámec pro tuto zajímavou akci.

Mezinárodní workshop „Udržitelný rozvoj“

Dne 22. 11. 2018 se ve Weidenu setkalo 19 studentů ze ZČU v Plzni a 24 studentů z OTH Amberg-Weiden, aby se v rámci mezinárodního workshopu intenzivně zabývali tématem udržitelného rozvoje.

Den začal pod vedením pana Alexandra Herznera z Institutu udržitelnosti technologií a podnikání, který do tématu uvedl pomocí hry Lego-Serious-Play-Game. Následovaly prezentace a diskuse německých a českých studentů moderované prof. Dr. med. Julií Heigl. Jednalo se o různé oblasti, jako je ekologická móda, třídění odpadu, udržitelnost na univerzitách a obchodní koncepty jako např. Uber, AirBNB, Fair Trade atd. Po společném obědě přednesl Alexander Herzner zajímavou přednášku. Poté účastníci navštívili Eine-Welt-Laden ve Weidenu kde jim vedoucí obchodu pověděl o 17 cílech udržitelného vývoje. Workshop byl zakončen společnou večeří.

Vzrušující přednášky a zajímavé diskuse během studijního dne na téma Temná stránka digitálního konzumu

Následující den se všichni zúčastnili studijního dne na OTH ve Weidenu. Přibližně 90 účastníků se přišlo dozvědět něco o „Temné stránce digitálního konzumu“ a diskutovat o možných sociálních důsledcích. Cílem studijního dne bylo usnadnit interdisciplinární a mezinárodní výměnu mezi studenty OTH Amberg-Weiden, OTH Regensburg a ZČU v Plzni.

Program byl koncipován interdisciplinárně a interaktivně, aby poskytl co nejširší vhled do současného stavu digitálního konzumu. Proběhly přednášky Dr. med. Helmuta Kollhofa (Akademie budoucnosti) na téma „Návrh digitálních technologií pro udržitelnou budoucnost“, Maximiliana Lukesche, M.Sc., (Univerzita v Řezně) na téma „E-Commerce-Logistik: vztah mezi dodavatelským a spotřebním chováním“ a prof. Dr. med. Marca Nirschla (OTH Amberg-Weiden) na téma „Naše stopy na síti: co všechno o nás vědí e-shopy“. Odpoledne měli sami studenti možnost aktivně utvářet další diskusi. Účastníci diskutovali především o etických, sociálních a právních výzvách, které jsou s tématem spojeny, a to v šesti mezinárodních tematických skupinách, z nichž každá se zabývala konkrétní digitální sekvencí. Při prezentaci poznatků proběhla mezi studenty žhavá diskuse.

Studenti Západočeské univerzity v Plzni získali aktivní účastí na třech akcích a závěrečnou prezentací mezinárodní certifikát ETHNA. Tento projekt posloužil jako test pro studijní magisterský program s dvojím diplomem: „International Management and Sustainabilty“. 

BTHA tuto spolupráci finančně podpořila v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který vybízí bavorské univerzity k zahájení další spolupráce s partnery v České republice.


pdfLetáček fóra

pdfProgram workshopu

pdfProgram studijního dne


 

Fotky: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA (1, 3, 4, 5); Bastian Vergnon (2)
obrázek: Nina Schneider (6)

  • AP OTH WBU 3
  • AP OTH WBU 6
  • AP OTH WBU 1
  • AP OTH WBU 5
  • AP OTH WBU 2
  • AP OTH WBU 4
Bayhost stmwk