Zvolte jazyk

Ve dnech 3. – 6. října 2017 se 15 studentů historie z Univerzity v Řezně mělo možnost zúčastnit exkurze Katedry evropských dějin pod názvem „Židovská Praha. Studium současné kultury vzpomínání“. Exkurzi finančně podpořila Česko-bavorská vysokoškolská agentura z prostředků programu „Česko-bavorské akademické projekty 2017“. Odbornou podporu exkurze poskytla Prof. Liedtke, odbornice na židovské dějiny, a Christina Hansen, která se svým výzkumným zacílením na kulturu vzpomínání pokryla další část exkurze.


Pro uvedení do problematiky a orientaci v tématu začal program s pražským průvodcem Milošem Čuříkem, pro kterého není povídání o Praze pouhou náplní práce, ale jako dlouholetý obyvatel Prahy, svědek sametové revoluce a politický disident Československa umožnil studentům detailnější vled do pohnutých osudů Prahy v průběhu století. Díky jeho činnosti lokálního průzkumu pro filmové producenty dokázal studentům odhalit i méně známá, avšak neméně zajímavá místa Starého Města. Následující den měli studenti možnost detailněji prozkoumat židovskou část Prahy a na základě této prohlídky v malých skupinách pak prezentovali své výstupy. 

Účastníci exkurze v rámci společného workshopu aktivně spolupracovali i se studenty a docenty z Karlovy univerzity. Byl jim umožněn přístup do databanky Visual History Archive. Následovala přednáška Martina Šmoka (USC Shoah Foundation) a diskuse s dr. Kociánem, Martinem Šmokem, dr. Kateřinou Královou a pražskými studenty. 

Závěrečné setkání s multikulturními příběhy Prahy 20. století ukázalo studentům význam kulturního dědictví Prahy i mimo židovskou čtvrť. Tato minulost hraje důležitou roli pro dnešní politickou a sociální situaci v České republice a nelze na ni zapomínat. 

V rámci exkurze měli studenti možnost promluvit si s pražskými kolegy o realitě studentského života a získat tipy na pobyt v Praze a kontakty, které mohou v budoucnu využít.

 

Foto a text: Christin Hansen, Univerzita v Řezně
Překlad: BTHA

Exkursion Prag

Bayhost stmwk