Zvolte jazyk

V roce 2018 spolupracovali studenti ekonomie Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu a Západočeské univerzity v Plzni na projektu „Cross-Cultural Management“. Výsledky studentských prací z oblasti interkulturního a personálního řízení byly otištěny ve společné publikaci.

Ekonomika nezná hranice zejména ve věku globalizace a digitalizace. Ti, kteří chtějí být úspěšní celosvětově, musí být schopni přemýšlet a jednat i přes národní a kulturní bariéry. Interkulturní management se tak stává stále důležitějším. Čeští a němečtí studenti spolupracovali v duchu této myšlenky na projektu „Cross-Cultural Management“, a to ve spolupráci Západočeské univerzity v Plzni a Východobavorské technické vysoké školy v Amberge a Weidenu. 15 českých studentů Ekonomické fakulty ZČU v Plzni a 15 německých studentů oboru ekonomiky ve Weidenu se v šesti interkulturních skupinách zabývalo aktuálními tématy z oblasti interkulturního a personálního managementu. Studenti probírali témata především prostřednictvím sociálních médií, pracovním jazykem byla angličtina. Po společném úvodním setkání ve Weidenu v roce 2018 spolupracovaly jednotlivé skupiny ve virtuálním prostoru a na sobě nezávisle.

Skupiny zpracovávaly globálně relevantní témata, jako např. „Competencies of graduates with regard to Industry 4.0“, „Management of virtual global teams. Recruiting, communication, development, training“, „SWOT analysis of new media in training in companies and education“. Zabývaly se i česko-německými tématy jako „Comparison of talent management in Czech and German companies“ a „Entrepreneurship of start-up companies in Czech Republic and in Germany“.

V prosinci dokončili účastníci projekt společnými prezentacemi, diskusí o výsledcích a závěrečnou písemnou zprávou každé skupiny. Zprávy byly zařazeny do souboru textů, který byl následně vydán v tištěné podobě.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura tuto spolupráci podpořila v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který podporuje bavorské při rozvoji spolupráce s partnery v České republice.

 

Prof. Dr. Emil Vacík, PaedDr. Ladislava Holubová a Prof. Dr. Bernt Mayer při zahájení projektu ve Weidenu 

AP OTH AW 1

Studentské pracovní skupiny při společné práci

AP OTH AW 2

 

 

Fotky: OTH Amberg-Weiden

Bayhost stmwk