Zvolte jazyk

 

34 studentů z Řezna a Prahy se v létě 2019 zúčastnilo již 12. Česko-německého teologického semináře. Tento blokový seminář je od roku 2007 pravidelně pořádán Ústavem evangelické teologie Univerzity v Řezně spolu s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

Pod názvem „Teologové – Evropané – stavitelé mostů. Křesťanští myslitelé evropských idejí v Čechách a Německu“ se konaly dva blokové semináře od 16. do 19. 5. 2019 v Řezně a od 30. 5. do 2. 6. 2019 v Praze. Studenti se tak přiblížili ke kořenům sjednocené Evropy, které jdou hlouběji než jen do let po první světové válce. Již před 500 lety Erasmus Rotterdamský vyzval evropské národy, aby se spojily, přesto tato výzva jako mnoho dalších v následujících stoletích nebyla vyslyšena. Až po hrůzách dvou světových válek byla myšlenka sjednocené Evropy brána vážně.

Na tomto pozadí představil společný seminář Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu evangelické teologie na Univerzitě v Řezně exemplární příklady křesťanských myslitelů šířících evropské myšlenky v dějinách Čech a Německa. Takové „stavitele mostů“ lze v obou zemích nalézt téměř v každém století. Předchůdci evropského sjednocení, ale i česko-bavorského přátelství, byly osobnosti jako např. svatý Vojtěch (asi 956–997), císař Karel IV. (1316–1378), Philipp Melanchthon (1497–1560), Jan Ámos Komenský (1597–1678), William Penn (1644–1718), Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760), Novalis (1772–1801), Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) nebo také svaz Ackermann-Gemeinde založený v roce 1946. 

Ohlasy lektorů a účastníků byly na obou stranách velmi pozitivní. Obzvláště příznivá pro setkání a výměnu byla rozmanitá kombinace tematických přednášek, exkurzí, kulatých stolů a společné bohoslužby v Řezně i v Praze.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) podpořila tyto semináře v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, jehož cílem je podporovat bavorské vysoké školy při spolupráci s partnery v České republice.

 


Přehled Česko-německých seminářů na webových stránkách Ústavu evangelické teologie Univerzity v Řezně


fotky: Prof. Dr. Thomas Kothmann, Herbert Pöhnl

  • AP UR Kothmann 7
  • AP UR Kothmann 11
  • AP UR Kothmann 5
  • AP UR Kothmann 9
  • AP UR Kothmann 3
  • AP UR Kothmann 6
  • AP UR Kothmann 4
  • AP UR Kothmann 10
  • AP UR Kothmann 8

 

Bayhost stmwk