Zvolte jazyk

Od 10. do 12. dubna 2019 proběhl již druhý česko-bavorský doktorský seminář v oblasti elektrochemie a elektroanalytiky. Pod názvem „2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (ELACh)“ se tentokrát konal v Českých Budějovicích.

Po pozitivních zkušenostech z loňské konference v Brodu nad Lesy (Furth im Wald) se letošní akce opět konala v blízkosti česko-německých hranic, tentokrát v Českých Budějovicích. Geografická poloha města umožnila většině účastníků časově i finančně úsporný příjezd a odjezd, což vedlo k efektivní realizaci programu (dva půldny a jeden celý seminární den). Akce se konala v prostorách Akademie věd ČR a byla zaměřena na přednášky a výměnu vědeckých poznatků mezi doktorandy z obou zemí. Na konci konference byly vybrány a oceněny tři nejlepší příspěvky.

Důraz byl kladen především na vědeckou výměnu mezi doktorandy. Ve většině pracovních skupin přitom mohl být přítomen vědecký supervizor a někteří velmi zkušení (již emeritní) odborníci v oboru elektroanalýzy. K již zmíněnému přeshraničnímu aspektu se tak přidala příjemná atmosféra propojení 30 účastníků napříč generacemi v oboru elektroanalýzy. Na akci byli přítomni i zástupci průmyslu, kteří doktorandům představili možnosti zaměstnání v oblasti elektrochemie. Peter Barath z Metrohm Česká republika například svou zábavnou prezentací ilustroval možnosti spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem.

Při diskusích po přednáškách doktorandů, stejně jako během neformálních částí programu (úvodní setkání dne 10. dubna a prohlídka města s navazující společnou večeří dne 11. dubna) se rozvinula velmi podnětná výměna zkušeností, díky které bylo možné obsahově specifikovat a dále rozvinout doktorské projekty účastníků.

Akce proto byla účastníky velmi dobře přijata, přičemž některá přátelství se již vyvinula na předešlém ročníku. Někteří z doktorandů následně využili možnost navštívit české doktorandy a jejich instituce v Praze. Na konci semináře byl navíc prostor prodiskutovat a připravit budoucí projekty v programu Erasmus. Dohodnuto bylo pokračování série akcí v různých formátech pod vedením českých a německých vědců.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura tuto spolupráci podpořila v rámci grantových programů „Česko-bavorské akademické projekty 2018 a „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, kterými podporuje bavorské vysoké školy při navazování a prohlubování spolupráce s partnery v České republice.


pdf2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry  program


Text a fotky: Prof. Frank-Michael Matysik, Univerzita v Řezně

Překlad: BTHA

  • AP Matysik3
  • AP Matysik1
  • 2 AP Matysik Budweis 3
  • 2 AP Matysik Budweis 1
  • 2 AP Matysik Budweis 2
  • AP Matysik2
Bayhost stmwk