Zvolte jazyk

Bilaterální letní škola pořádaná Východobavorskou technickou vysokou školou v Amberku a Weidenu a Západočeskou univerzitou v Plzni se konala v klášteře Speinshart v Horní Falci ve dnech 12.–15. 9. 2023. Pestrý program umožnil 25 účastníkům získat nové poznatky v oblasti datové vědy a umělé inteligence a prohloubit si znalosti díky teoretickým přednáškám i praktickým workshopům.

Řada odborníků tu měla možnost představit poznatky o současných trendech výzkumu v oblasti umělé inteligence a datové vědy. Přednášející, jako například Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni a Prof. Dr. Fabian Brunner z Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu osvětlili pokročilé statistické metody. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D., rovněž z plzeňské univerzity, se zaměřil na vizualizaci dat, zatímco Prof. Dr. phil. Tatyana Ivanovska z ambersko-weidenské vysoké školy hovořila o metodách umělé inteligence a datové vědy v oblasti medicíny. Prof. Dr. Aneta Poniszewska-Marańda z Univerzity v Lodži se pak ve své prezentaci věnovala metodám AI na poli kybernetické bezpečnosti.

Třetí den byl zaměřen na aplikaci a prohloubení nově nabytých znalostí v praktických workshopech. Studenti soustředěně pracovali na statistických testech pro výběrové soubory dat, vyvíjeli aplikace pro vizualizaci dat a měli možnost prezentovat své vlastní přípravné práce a nápady na projekty. Čtvrtý den letní školy doplnila již tak bohatý program exkurze do společnosti Siemens Healthineers v Kemnathu.

Na konci týdne nabitého událostmi se diskutovalo o projektových záměrech, které by měly být po skončení letní školy realizovány.

Tato letní škola byla podpořena grantovým programem „Bilaterální letní/zimní školy 2023“ Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Zpráva Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu

Videoreportáž z letní školy na platformě Instagram


Text: BTHA

Foto: Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu

Bayhost stmwk