Zvolte jazyk

Dne 27. 2. 2024 informovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura v rámci online akce „Za studiem do Bavorska“ přibližně 30 účastníků o letních školách na bavorských vysokých školách a o stipendijním programu na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku.

Během půlhodinové prezentace v podání referentky Martiny Guttenberger se posluchači dozvěděli, proč je spolková země Bavorsko pro studenty atraktivní a na jakých typech vysokých škol zde lze studovat. Kromě pestré studijní nabídky byli upozorněni například na pozdější začátek semestru či odlišné zkouškové. Účastníci se především zajímali o letní školy a jazykové kurzy na bavorských vysokých školách. Objevily se tedy konkrétní dotazy, které se týkaly např. potvrzení jazykové úrovně.

Přítomní posluchači se mohli během akce obohatit i o zkušenosti stipendistů Elišky a Petra, kteří stipendium získali v roce 2023 a vyprávěli o svých zážitcích z letní školy „KU Summer School“ na Katolické univerzitě v Eichstättu a Ingolstadtu a z „Engineering Master Summer School“ na Technické vysoké škole v Rosenheimu. Zájemci tedy mohli nahlédnout jak do jazykového kurzu na humanitní univerzitě, tak do odborného kurzu na vysoké škole aplikovaných věd. Oba referenti zdůraznili hlavně cennou možnost, vzdělávat se v zahraničí a navazovat nová mezinárodní přátelství, k čemuž přispěli i výlety v rámci letních škol, např. do Německého muzea v Mnichově.

verkleinert BTHA Za studiem do Bavorska 27.2.2024 FotoFoto: BTHA

Bayhost stmwk