Sprache auswählen

 

Study in Czechia grosse Raender links

 


Hochschulbildung in Tschechien

pdfHochschulsystem in Tschechien

pdfHigher education in Czech Republic (auf Englisch)

pdfAkademisches Jahr an Hochschulen in Tschechien

 


 

Hochschulkarte Tschechien


Universitäten

Praha Univerzita Karlova
České Budějovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Plzeň Západočeská univerzita v Plzni
Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Hradec Králové Univerzita Hradec Králové
Pardubice Univerzita Pardubice 
Brno Masarykova univerzita
Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci
Opava Slezská univerzita v Opavě
Ostrava Ostravská univerzita

 

Technische Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissensschaften

Praha České vysoké učení technické v Praze
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Česká zemědělská univerzita v Praze
České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Liberec Technická univerzita v Liberci
Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava
Brno Mendelova univerzita v Brně
  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
  Vysoké učení technické v Brně
Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ostrava Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Kunsthochschulen

Praha            Akademie múzických umění v Praze
  Akademie výtvarných umění v Praze 
  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně


Staatlich anerkannte Hochschulen

Praha Vysoká škola finanční a správní
  Metropolitní univerzita Praha
  Univerzita Jana Amose Komenského
Mladá Boleslav Škoda Auto Vysoká škola


Staatliche Hochschulen

Praha            Policejní akademie České Republiky v Praze
Brno Univerzita obrany

  


Beim Ranking der besten Studentenstädte weltweit belegt Brünn den 3. Platz und Prag gehört zu den TOP 15: 50 Best Student Cities in the World 2023

Technische Universität Prag wird Teil der Forschungsallianz EuroTech, in der sieben der weltweit führenden Universitäten in den Bereichen Robotik und High-Tech-Maschinenbau zusammenarbeiten! 


Forschung in Tschechien

www.czech-research.com


 

 

 

Bayhost stmwk