Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2017

Podpora pro výzkumné projekty, konference, vědecké workshopy, letní i zimní školy, exkurze a přípravu projektů


Termíny pro podávání žádostí: 15. 3., 15. 5., 15. 7. a 15. 9. 2017

Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice. Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy. 

Na podporu malých akademických projektů mezi Bavorskem a Českou republikou je v roce 2017 v rámci tohoto programu k dispozici celkem cca 120.000 € z prostředků Svobodného státu Bavorsko.

Žadatelem musí být veřejná vysoká škola v Bavorsku.


Detailní informace k podávání žádosti a k vyúčtování poskytnutých prostředků:

pdfBTHA AP 2017: výzva k podávání žádostí (v němčině)


Žádost je nutno zaslat poštou i e-mailem (ve formátu word) na adresu BTHA:

xlsxBTHA AP 2017: formulář žádosti (v němčině)


Maximálně čtyři týdny po ukončení projektu nebo akce, nejpozději však do 30. 11. 2017, je nutno zaslat BTHA projektovou zprávu a vyúčtování finančních prostředků:

pdfBTHA předloha vyúčtování projektu (v němčině)

 

Zprávy

Univerzita Pasov a Univerzita Karlova v Praze spolupořádají 5. Česko-německý právnický festival, 18. – 24.9.2017.
Přihlášky do 17. 7. 2017
http://www.ird.uni-passau.de


Georg-von-Vollmar-Akademie pořádá 22. – 24. 9. 2017 v Kochel am See česko-německý seminář: Německo a Česko ve volebním roce 2017.
http://www.vollmar-akademie.de


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty
www.fondbudoucnosti.cz
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.


BTHA a OTH Amberg-Weiden zvou na 2. česko-bavorské VŠ fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát",
Program a přihlášky: léto 2017


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádosti v "Horizont 2020",
Podávání žádostí do: 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy