Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Jazykové kurzy v České republice

Studenti a doktorandi bavorských veřejných vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o stipendium na jazykový kurz češtiny na vysoké škole v České republice.

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz, ubytování, stravování a příp. kulturní program.Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)


ZČU Plzeň                              10.7. – 28.7.2017          http://www.isls.cz

UK Praha                                28.7. – 25.8.2017          http://lsss.ff.cuni.cz

JČU České Budějovice        21.8. – 8.9.2017            http://www.ff.jcu.cz/lsss


Konečné datum pro podání žádosti: 20.3.2017

Všechny podklady je nutno zaslat e-mailem i poštou na adresu BTHA.Stipendium Svobodného státu Bavorsko


UK Poděbrady                   3.7. – 28.7.2017            
www.ujop.cuni.cz

ZČU Plzeň                         10.7. – 28.7.2017          www.isls.cz

MU Brno                             5.7. – 12.8.2017           www.phil.muni.cz

UP Olomouc                      22.7. – 20.8.2017          www.LSSS.upol.cz

UK Praha                          28.7. – 25.8.2017          www.lsss.ff.cuni.cz

JČU Č. Budějovice            21.8. – 8.9.2017           www.ff.jcu.cz/lsss


Podání žádosti: není časově omezeno

Všechny podklady je nutno zaslat e-mailem i poštou na adresu BTHA.

 

Zprávy

Univerzita Pasov a Univerzita Karlova v Praze spolupořádají 5. Česko-německý právnický festival, 18. – 24.9.2017.
Přihlášky do 17. 7. 2017
http://www.ird.uni-passau.de


Georg-von-Vollmar-Akademie pořádá 22. – 24. 9. 2017 v Kochel am See česko-německý seminář: Německo a Česko ve volebním roce 2017.
http://www.vollmar-akademie.de


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty
www.fondbudoucnosti.cz
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.


BTHA a OTH Amberg-Weiden zvou na 2. česko-bavorské VŠ fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát",
Program a přihlášky: léto 2017


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádosti v "Horizont 2020",
Podávání žádostí do: 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy