Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Jazykové kurzy v České republice

Studenti a doktorandi bavorských veřejných vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o stipendium na jazykový kurz češtiny na vysoké škole v České republice.

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz, ubytování, stravování a příp. kulturní program.Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)


ZČU Plzeň                              10.7. – 28.7.2017          http://www.isls.cz

UK Praha                                28.7. – 25.8.2017          http://lsss.ff.cuni.cz

JČU České Budějovice        21.8. – 8.9.2017            http://www.ff.jcu.cz/lsss


Konečné datum pro podání žádosti: 20.3.2017

Všechny podklady je nutno zaslat e-mailem i poštou na adresu BTHA.Stipendium Svobodného státu Bavorsko


UK Poděbrady                   3.7. – 28.7.2017            
www.ujop.cuni.cz

ZČU Plzeň                         10.7. – 28.7.2017          www.isls.cz

MU Brno                             5.7. – 12.8.2017           www.phil.muni.cz

UP Olomouc                      22.7. – 20.8.2017          www.LSSS.upol.cz

UK Praha                          28.7. – 25.8.2017          www.lsss.ff.cuni.cz

JČU Č. Budějovice            21.8. – 8.9.2017           www.ff.jcu.cz/lsss


Podání žádosti: není časově omezeno

Všechny podklady je nutno zaslat e-mailem i poštou na adresu BTHA.

 

Zprávy

Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa.


Mnichovské univerzity mezi 50 nejlepšími univerzitami světa. Více na World University Ranking.


Technická vysoká škola Deggendorf otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“.
www.th-deg.de/dual


Bohemicum Regensburg-Passau nabízí ve školním roce 2017/2018 certifikované roční studium: Bohemicum (český jazyk, kultura a reálie)
Přihlášky do 15. 9. 2017
www.bohemicum.de


Katedra veřejného práva na Univerzitě Pasov hledá vědeckého pracovníka.
Přihlášky do 30. 9. 2017
pdfVíce informací


Nový stipendijní program organizace Evropský region Dunaj-Vltava nabízí finanční podporu k již přiznanému stipendiu na zahraniční studijní pobyty.
Přihlášky do: 30. 9. 2017
http://www.europaregion.org


Evropský region Dunaj-Vltava pořádá 5. 10. 2017 v Bavorské Rudě Česko-bavorskou jazykovou konferenci „Sprachgipfel“. BTHA koordinuje účast VŠ projektů.


NANOTAG TSCHECHIEN" 11. 10. 2017 v Českém centru v Mnichově.
www.munich.czechcentres.cz


DAAD nabízí vysokým školám možnost financování mezinárodních studijních oborů s dvojím diplomem.
Podávání žádostí do: 16. 10. 2017
www.daad.de


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v „Horizont 2020“,
Podávání žádostí do: 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy