Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Příspěvky na mobilitu v roce 2017

Podpora mobility z a do Bavorska – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty


Vyučující a vědci bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro studenty, pedagogy a vědce z Bavorska a České republiky.

Žádatelem musí být vědec či pedagog některé z bavorských veřejných vysokých škol.


Podání žádosti:
možné průběžně (dokud budou k dispozici finanční prostředky)

Maximální částka: 1.000 €


Detailní informace k podávání žádosti a k vyúčtování poskytnutých prostředků:

pdfBTHA MOB 2017: výzva k podávání žádostí (v němčině)


Žádost musí být doručena na adresu BTHA poštou i e-mailem (ve formátu word):

xlsxBTHA MOB 2017: formulář žádosti (v němčině)


Do čtyř týdnů po skončení projektu / podporované akce, nejpozději však do 30. 11. 2017, je nutno zaslat na adresu BTHA projektovou zprávu a vyúčtování finančních prostředků:

pdfBTHA formulář vyúčtování projektu (v němčině)

 

Zprávy

Univerzita Pasov a Univerzita Karlova v Praze spolupořádají 5. Česko-německý právnický festival, 18. – 24.9.2017.
Přihlášky do 17. 7. 2017
http://www.ird.uni-passau.de


Georg-von-Vollmar-Akademie pořádá 22. – 24. 9. 2017 v Kochel am See česko-německý seminář: Německo a Česko ve volebním roce 2017.
http://www.vollmar-akademie.de


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty
www.fondbudoucnosti.cz
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.


BTHA a OTH Amberg-Weiden zvou na 2. česko-bavorské VŠ fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát",
Program a přihlášky: léto 2017


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádosti v "Horizont 2020",
Podávání žádostí do: 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy