Jazykové kurzy a letní školy v České republice


Studenti, doktorandi, vyučující a vědci bavorských veřejných vysokých škol a státem podporovaných církevních vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o stipendium na jazykový kurz češtiny na vysoké škole v České republice.

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz, ubytování, stravování a kulturní program.Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)


ZČU Plzeň                              8. 7. – 26. 7. 2019           http://www.isls.zcu.cz

UK Praha                                26. 7. – 23. 8. 2019          http://lsss.ff.cuni.cz

JČU České Budějovice           18. 8. – 9. 9. 2019            http://www.ff.jcu.cz/lsss


Termín podávání žádostí: 25. 3. 2019

Všechny podklady je nutno zaslat e-mailem i poštou na adresu BTHA.Stipendium Svobodného státu Bavorsko pro samoplátce


UK Poděbrady                   1. 7. – 26. 7. 2019            
www.ujop.cuni.cz

ZČU Plzeň                         8. 7. – 26. 7. 2019            www.isls.zcu.cz

MU Brno                            20. 7. – 17. 8. 2019         www.phil.muni.cz

UP Olomouc                     20. 7. – 18. 8. 2019          www.LSSS.upol.cz

UK Praha                         26. 7. – 23. 8. 2019          www.lsss.ff.cuni.cz

JČU České Budějovice     18. 8. – 9. 9. 2019           www.ff.jcu.cz/lsss  


Podávání žádostí: průběžně

Věnujte prosím pozornost kompletním pokynům ke stipendijnímu programu:

Všechny podklady je nutno zaslat před začátkem kurzu e-mailem i poštou na adresu BTHA.

Informace o přiznání či odmítnutí stipendia následuje zpravidla do čtyř týdnů po doručení žádosti.

V případě přiznání stipendia je částka převedena na zaslané bankovní konto až po absolvování kurzu a předložení potvrzení o zaplacení kurzu, potvrzení o účasti a stručné závěrečné zprávy.


Zprávy bývalých stipendistů BTHA najdete v rubrice „Good Practice


Letní a zimní školy na českých univerzitách a vysokých školách


České univerzity a vysoké školy nabízejí v roce 2019 jazykové kurzy a odborně zaměřené letní školy v češtině nebo angličtině:

pdfLetní a zimní školy v ČR 2019 (výběr bez nároku na úplnost v němčině)