Jazykové kurzy a letní školy v České republice


Studenti, doktorandi, vyučující a vědci bavorských veřejných vysokých škol a státem podporovaných církevních vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o stipendium na jazykový kurz češtiny nebo účast na letní či zimní škole na vysoké škole v České republice.

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (včetně ubytování, stravování a kulturního programu) a příp. příspěvek na ubytování (pokud není zahrnuto v poplatku za kurz).Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)


k účasti na kurzech češtiny (Letních školách slovanských studií):

ZČU Plzeň                              11. 7. – 31. 7. 2020           http://www.isls.zcu.cz
UK Praha                                24. 7. – 21. 8. 2020          http://lsss.ff.cuni.cz
JČU České Budějovice           16. 8. – 7. 9. 2020            http://www.ff.jcu.cz/lsss


Termín podávání žádostí o stipendium: 24. 3. 2020

pdfBTHA LŠSS MŠMT: informace a pokyny k podání žádosti (v němčině)

docxFormulář žádosti a informace MŠMT ČR (v angličtině) 

pdfLŠSS 2020: přehled kurzů

Další informace na stránkách MŠMT ČR (v angličtině):

Summer Schools of Slavonic Studies 2020

 

Všechny podklady je nutno zaslat do výše uvedeného termínu e-mailem i poštou na adresu BTHA.

 Stipendium Svobodného státu Bavorsko pro samoplátce

k účasti na letních školách v České republice (individuální přihláška na kurz podmínkou): 

UK Poděbrady                       6.7. – 31.7.2020          www.ujop.cuni.cz/kurz/letni-skola-slovanskych-studii
ZČU Plzeň                           11.7. – 31.7.2020          www.isls.zcu.cz
MU Brno                              18.7. – 15.8.2020          www.phil.muni.cz/kabcest/en/summer-school.php
UP Olomouc                        18.7. – 16.8.2020          www.lsss.upol.cz
UK Praha                             24.7. – 21.8.2020          www.lsss.ff.cuni.cz
JČU Č. Budějovice                16.8. – 7.9.2020           www.ff.jcu.cz/lsss

a dalších odborných kurzech (letních a zimních školách) na univerzitách a vysokých školách v ČR.


Podávání žádostí: průběžně

Věnujte pozornost kompletním podmínkám stipendijního programu:

pdfBTHA jazykové a odborné kurzy v ČR: informace a pokyny k podání žádosti (v němčině)

docxBTHA jazykové a odborné kurzy v ČR: formulář žádosti

Všechny podklady je nutno zaslat před začátkem kurzu e-mailem i poštou na adresu BTHA.

Informace o přiznání či odmítnutí stipendia následuje zpravidla do čtyř týdnů po doručení žádosti. V případě přiznání stipendia je částka převedena na zaslané bankovní konto až po absolvování kurzu a předložení potvrzení o zaplacení kurzu, příp. ubytování, potvrzení o účasti a stručné závěrečné zprávy.

pdfSouhlas se zveřejněním závěrečné zprávy (v němčině)


Letní a zimní školy na českých univerzitách


České univerzity a vysoké školy nabízejí i v roce 2020 jazykové kurzy a odborně zaměřené letní školy v češtině nebo angličtině:

pdfLetní a zimní školy v ČR 2020

(výběr bez nároku na úplnost v němčině)Zprávy bývalých stipendistů
BTHA viz rubrika „Good Practice“.