Jazykové kurzy a letní školy v České republice


Studenti, doktorandi, vyučující a vědci bavorských veřejných vysokých škol a státem podporovaných církevních vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o stipendium na jazykový kurz češtiny nebo účast na letní či zimní škole na vysoké škole v České republice.

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (včetně ubytování, stravování a kulturního programu) a příp. příspěvek na ubytování (pokud není zahrnuto v poplatku za kurz).Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)


k účasti na kurzech češtiny (Letních školách slovanských studií):

ZČU Plzeň                              11. 7. – 29. 7. 2022          http://www.isls.zcu.cz
UK Praha                                22. 7. – 19. 8. 2022          http://lsss.ff.cuni.cz
JČU České Budějovice             14. 8. – 5. 9. 2022            http://www.ff.jcu.cz/lsss


Termín podávání žádostí o stipendium: 22. 3. 2022

pdfBTHA LŠSS MŠMT 2022: informace a pokyny k podání žádosti (v němčině)

docxFormulář žádosti a informace MŠMT ČR (v angličtině)

Další informace na stránkách MŠMT ČR:


Všechny podklady je nutno zaslat do výše uvedeného termínu e-mailem i poštou na adresu BTHA.

 Stipendium Svobodného státu Bavorsko pro samoplátce


k účasti na letních školách v České republice (individuální přihláška na kurz podmínkou) 

UK Poděbrady                       4.7. – 29.7.2022          www.ujop.cuni.cz/kurz/letni-skola-slovanskych-studii
ZČU Plzeň                           11.7. – 29.7.2022          http://www.isls.zcu.cz
UP Olomouc                        16.7. – 14.8.2022          www.lsss.upol.cz
UK Praha                             22.7. – 19.8.2022          www.lsss.ff.cuni.cz
MU Brno                              23.7. – 20.8.2022          kabcest.phil.muni.cz/kurzy/letni-skola
JČU Č. Budějovice                14.8. – 5.9.2022            www.ff.jcu.cz/lsss
OSU Ostrava                        15.8. – 2.9.2022           https://kcj.osu.cz/en/summer-school/

a dalších odborných kurzech (letních a zimních školách) na univerzitách a vysokých školách v ČR (viz níže).


Podávání žádostí: průběžně

Věnujte pozornost kompletním podmínkám stipendijního programu:

pdfBTHA jazykové a odborné kurzy v ČR: informace a pokyny k podání žádosti (v němčině)

docxBTHA jazykové a odborné kurzy v ČR: formulář žádosti

Všechny podklady je nutno zaslat před začátkem kurzu e-mailem i poštou na adresu BTHA.

Informace o přiznání či odmítnutí stipendia následuje zpravidla do čtyř týdnů po doručení žádosti. V případě přiznání stipendia je částka převedena na zaslané bankovní konto až po absolvování kurzu a předložení potvrzení o zaplacení kurzu, příp. ubytování, potvrzení o účasti a stručné závěrečné zprávy.

pdfSouhlas se zveřejněním závěrečné zprávy (v němčině)

pdfTipy ke zprávě (v němčině a angličtině)

 Letní a zimní školy na českých univerzitách


České univerzity a vysoké školy nabízejí i v roce 2022 jazykové kurzy a odborně zaměřené letní školy v češtině nebo angličtině:

pdfLetní a zimní školy v ČR 2022
(výběr bez nároku na úplnost v němčině)

Letní školy slovanských studií 2022:
pdfLŠSS 2022: přehled kurzů

 Zprávy bývalých stipendistů
BTHA viz rubrika „Good Practice“.


 BTHA Plakat Sommerschulen Tschechien