Joint Call Česko – Bavorsko 2019–2021

 

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2021

Veřejná soutěž byla vyhlášena na základě Společného prohlášení o záměru k vědecké spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění, podepsaného 3. 7. 2014 v Praze a navazuje na společnou výzvu k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 20182020.

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o mezinárodní a evropské granty na bilaterální a multilaterální výzkumné projekty.

Výzva byla otevřena pro všechny vědecké obory, vítány jsou obzvláště projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.  

Žádost bylo nutno podat zároveň v Česku a v Bavorsku.


Podávání žádostí do: 22. 3. 2019 (uzavřeno)


pdfJoint Call 20192021: přehled podpořených projektů

pdfInformace k cestovním náhradám 2021 (v němčině)


Informace pro české žadatele jsou k dispozici na stránkách MŠMT ČR  „Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES19BAVORSKO)a v rubrice „Výzkum a vývoj“ (viz veřejná soutěž „VES19BAVORSKO“).


Bližší informace pro bavorské žadatele jsou k dispozici na www.btha.de v rubrice „Förderung“.