Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Joint Call 2019–2021: Historie a současnost česko-bavorského příhraničí

Spolupráce Patricka Reitingera, M.A. z Otto-Fridrichovy univerzity v Bamberku a doc. Mgr. Lukáše Novotného, M.A., Dr. phil. z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem sahá přes několik projektů. Všechny spojuje téma česko-bavorského pohraničí, a to v širším kontextu 19. a 20. století, po roce 1989 i během koronavirové pandemie.

Prvním společným projektem obou akademiků byl mezinárodní seminář „Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba“ v Bamberku, kterého se zúčastnilo dvacet studentů z univerzit v Bamberku, Ústí nad Labem a Pardubic. Semináři, který se uskutečnil 8.–10. 11. 2018, je věnovaný samostatný článek v rubrice Good Practice – Výuka.

Na tuto úspěšnou spolupráci navázal tříletý projekt „Vývoj venkova v česko-bavorském příhraničním regionu v letech 1990–2020“. V roce 2019 se pěti bavorským a čtyřem českým akademickým pracovníkům podařilo shromáždit a vyhodnotit statistické údaje z České republiky i Bavorska za účelem jejich kartografického zpracování. Týmy z obou zemí se setkávaly na workshopech, ve spojení zůstávaly i díky online platformám. V roce 2020 měl sběr dat pokračovat formou kvalitativního (rozhovory) i kvantitativního (dotazníkové šetření) výzkumu na obou stranách hranice, z důvodu protipandemických opatření však jeho provedení nebylo možné. Tým univerzity v Bamberku proto navrhl změnu výzkumné metodiky, která brala aktuální situaci v potaz – za pomoci statistických dat vzniklo velké množství kartografického materiálu, který pomůže lépe porozumět změnám, jež se v příhraničním regionu v posledních třiceti letech udály. Zároveň bylo prostřednictvím analýzy projevů a diskuzí v Bavorském zemském sněmu zkoumáno, jak se v této problematice od pádu železné opony měnil bavorský politický diskurz. V roce 2020 také vyšel společný článek dvou hlavních řešitelů projektu (Reitinger, Patrick a Novotný, Lukáš: Re-Framing historischer Grenzlandschaften. Das Beispiel Drachensee, in: Standort. Zeitschrift für Angewandte Geographie 44 (2020) 3, s. 168–174). Projekt pokračuje i v roce 2021.

Patrick Reitinger a Lukáš Novotný se na výzvu v podobě koronavirové pandemie rozhodli reagovat svým nejnovějším společným projektem „Transnacionální strategie odolnosti. Česká pracovní migrace a regionální podpora průmyslu po Covidu-19“. Cílem bylo na příkladu bavorského zemského okresu Wunsiedel analyzovat reakci důležitých aktérů na změny související s pandemií a pomoci tak formovat budoucí politickou reakci na ně. Výzkumníci provedli rozhovory o pandemii a jejích dopadech na průmysl s důležitými aktéry včetně příslušného člena okresního zastupitelstva, v březnu a dubnu 2021 dotazníkové šetření v Euroregionu Egrensis, v další fázi projektu plánují systematické dotazníkové šetření v přibližně dvou tisících firmách.

BTHA podpořila projekt „Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba“ v rámci grantového programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, projekt „Vývoj venkova v česko-bavorském příhraničním regionu v letech 1990–2020“ v rámci společné výzvy „Joint Call Bavorsko – Česká republika 2019–2021“ z prostředků Svobodného státu Bavorsko a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a projekt „Transnacionální strategie odolnosti. Česká pracovní migrace a regionální podpora průmyslu po Covidu-19“ v rámci mimořádné grantové výzvy během pandemie v roce 2020.


 
Patrick Reitinger, M.A. (Otto-Fridrichova Univerzita v Bamberku) o projektech „Management of Crossboarder Rurality, Bavaria-Bohemia 1990–2020“ a „Transnationale Resilienzstrategien. Tschechische Arbeitsmigration und regionale Wirstschaftsförderung in Ostbayern nach Covid-19“ 
 

Článek o semináři „Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba“ na stránkách Otto-Fridrichovy univerzity v Bamberku (německy)

Článek o projektu „Transnacionální strategie odolnosti. Česká pracovní migrace a regionální podpora průmyslu po Covidu-19“ na stránkách Otto-Fridrichovy univerzity v Bamberku (německy)

Webová stránka Patricka Reitingera

Rozhovor s Patrickem Reitingerem o omezení překračování hranic v Bavorském rozhlase, 17. 2. 2021 (německy)

pdf„Es wird auch ein Unternehmen-Sterben geben“ – rozhovor s Patrickem Reitingerem v časopise LandesEcho, březen 2021 (německy)

Další mediální výstupy:

„Uzavírka hranic a osud českých pendlerů jsou v SRN tématem bádání“, České noviny (ČTK), 17. 2. 2021

„Čeští pendleři jsou pro Bavorsko klíčoví. Část z nich teď ovšem o práci přijde“, Hospodářské noviny, 9. 3. 2021


 Foto: Patrick Reitinger

  • Althtten_bearbeitet_2
  • Karte

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk