Příspěvky na mobilitu: Mikroexpanzní turbíny pro přeměnu odpadního tepla na elektřinu pomocí ORC

V lednu 2020 pracoval mladý vědec Jan Špale z Českého vysokého učení technického v Praze v projektovém týmu Prof. Dr.-Ing. Andrease P. Weiße na Východobavorské technické vysoké škole v Amberku a Weidenu.

Bc. Jan Špale zde v průběhu čtyř týdnů prováděl měření na 3D tištěných plastových turbínách, které byly navrženy a vyrobeny na ČVUT v Praze. OTH Amberg-Weiden disponuje testovacím zařízením pro testování malých turbín se stlačeným vzduchem. Jan Špale také podpořil vědeckého kolegu Tobiase Poppa měřením pomocí organického Rankinova cyklu (ORC) v Centru pro energetické technologie (ZET) v Bayreuthu. Tak se Jan Špale seznámil se zkušebním zařízením a týmem ZET.

Během svého pobytu přednesl Jan Špale na OTH Amberg-Weiden čtyři přednášky v angličtině: dvě přednášky se konaly v rámci magisterského semináře „Termální stroje a systémy“ a další dvě přednášky v rámci interního vzdělávání „Vědecký kulatý stůl“. Na první přednášce představil pracovní oblasti a kompetence pražského Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), na druhé aktuální výzkum na UCEEB v oblasti P2H2P (Power to Heat to Power). V této oblasti bude v budoucnu dále rozvíjena spolupráce s kolegy na ČVUT Praha.

Výsledky měření na 3D tištěných turbínách použije Jan Špale ve své magisterské práci. K tomu plánuje spolu se svým vedoucím Ing. Václavem Novotným a Prof. Dr. Andreasem Weißem vydání společné publikace s těmito výsledky.   

Během svého pobytu Jan Špale také jednal s generálním ředitelem Kompetenčního centra pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KoKWK), Raphaelem Lechnerem, M.Sc. o spolupráci v oblasti energetické účinnosti sítí. UCEEB a KoKWK pracují na projektové žádosti „Energy Efficiency Network – a cross border energy consultant training“ Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI). Profesor Weiß byl rovněž pozván Ing. Václavem Novotným z UCEEB ke spolupráci na souvisejícím česko-norském výzkumném projektu.

Výzkumný pobyt podpořila Česko-bavorská vysokoškolská agentura z programu „Příspěvky na mobilitu“, který umožňuje vysokoškolským studentům, pedagogům a vědcům z Bavorska a České republiky získat finanční příspěvek na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty v obou zemích. 

Beitrag der OTH-Amberg-Weiden

 

  • 20200124_124755
  • 20200206_131604
  • IMG_9806
  • jan_0002b
  • jan_0100b