Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Příspěvky na mobilitu: Zahájení vědecké spolupráce a příprava společného projektu

S cílem prohloubení vědecké spolupráce se od  5. 7. 9. 2019 v Brně sešlo šest účastníků z Bavorska a šest účastníků z Česka. Setkání iniciovali Prof. Dr. Rupert Schreiner z Východobavorské technické vysoké školy v Řezně a Ing. Alexander Knápek, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně.

Účastníci si v první den prohlídli laboratoře Středoevropského technologického institutu (CEITEC), kde návštěvníkům představil Dr. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. vysoce kvalitní vybavení, které patří mezi nejlepší v celé Evropě. Dále návštěvníkům předvedl jednu z největších čistých laboratoří v Evropě. Během návštěvy si bylo možno prohlédnout laboratoř pro přípravu nanostruktur a transmisní elektronový mikroskop s rozlišením pod jeden Ångström. Po představení CEITEC VUT se návštěvníci přesunuli na hostitelský Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, kde započala diskuse o možnostech kooperace a podpory v rámci programu Horizon 2020. Dále byly tématizovány možnosti výměny studentů v programu Erasmus+ a nabídka postgraduálního studia v Řezně. V zimním semestru 2020/21 bude Dr. Knápek pravděpodobně moci hostovat v rámci výuky na OTH v Řezně. Němečtí hosté byly dále pozváni na konferenci Recent trends in Charged particle optics, která je každé dva roky pořádána Ústavem přístrojové techniky AV ČR. Na závěr provedl Dr. Knápek bavorské hosty laboratořemi Ústavu přístrojové techniky AV ČR a představil laboratoře oddělení Speciálních technologií, které se zabývají elektronovou litografií, elektronovým svařováním a tenkými vrstvami.

Následujícího dne představil Prof. Dr. Schreiner Východobavorskou vysokou technickou školu v Řezně a následně jeho doktoranti prezentovali témata a výsledky svých výzkumných projektů. Posluchači tak mohli získat širší přehled o tématech zkoumaných na vysoké škole v Řezně. Odpoledne byly prodiskutovány další konkrétní kroky týkající se podání žádosti a budoucí vědecké spolupráce.

V poslední den účastníci navštívili krásné okolí Brna, prohlédli si zámek Lednice a město Mikulov. 

Obě strany se dohodly na užší kooperaci v oblasti elektronových zdrojů. První návrh projektové žádosti bude vypracován během návštěvy Dr. Knápka v Řezně, která je plánovaná na začátek roku 2021.

Tento pobyt podpořila Česko-bavorská vysokoškolská agentura z programu „Příspěvky na mobilitu“, který umožňuje studentům, učitelům a vědcům z Bavorska a České republiky získat finanční příspěvek na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty v obou zemích.

Fotky: Prof. Dr. Rupert Schreiner, OTH Regensburg

  • DSC06007
  • JQOjxCc0
  • m3a2tF54

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk