Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Příspěvky na mobilitu: Zahájení vědecké spolupráce a příprava společného projektu

S cílem prohloubení vědecké spolupráce se od  5. 7. 9. 2019 v Brně sešlo šest účastníků z Bavorska a šest účastníků z Česka. Setkání iniciovali Prof. Dr. Rupert Schreiner z Východobavorské technické vysoké školy v Řezně a Ing. Alexander Knápek, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně.

Účastníci si v první den prohlídli laboratoře Středoevropského technologického institutu (CEITEC), kde návštěvníkům představil Dr. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. vysoce kvalitní vybavení, které patří mezi nejlepší v celé Evropě. Dále návštěvníkům předvedl jednu z největších čistých laboratoří v Evropě. Během návštěvy si bylo možno prohlédnout laboratoř pro přípravu nanostruktur a transmisní elektronový mikroskop s rozlišením pod jeden Ångström. Po představení CEITEC VUT se návštěvníci přesunuli na hostitelský Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, kde započala diskuse o možnostech kooperace a podpory v rámci programu Horizon 2020. Dále byly tématizovány možnosti výměny studentů v programu Erasmus+ a nabídka postgraduálního studia v Řezně. V zimním semestru 2020/21 bude Dr. Knápek pravděpodobně moci hostovat v rámci výuky na OTH v Řezně. Němečtí hosté byly dále pozváni na konferenci Recent trends in Charged particle optics, která je každé dva roky pořádána Ústavem přístrojové techniky AV ČR. Na závěr provedl Dr. Knápek bavorské hosty laboratořemi Ústavu přístrojové techniky AV ČR a představil laboratoře oddělení Speciálních technologií, které se zabývají elektronovou litografií, elektronovým svařováním a tenkými vrstvami.

Následujícího dne představil Prof. Dr. Schreiner Východobavorskou vysokou technickou školu v Řezně a následně jeho doktoranti prezentovali témata a výsledky svých výzkumných projektů. Posluchači tak mohli získat širší přehled o tématech zkoumaných na vysoké škole v Řezně. Odpoledne byly prodiskutovány další konkrétní kroky týkající se podání žádosti a budoucí vědecké spolupráce.

V poslední den účastníci navštívili krásné okolí Brna, prohlédli si zámek Lednice a město Mikulov. 

Obě strany se dohodly na užší kooperaci v oblasti elektronových zdrojů. První návrh projektové žádosti bude vypracován během návštěvy Dr. Knápka v Řezně, která je plánovaná na začátek roku 2021.

Tento pobyt podpořila Česko-bavorská vysokoškolská agentura z programu „Příspěvky na mobilitu“, který umožňuje studentům, učitelům a vědcům z Bavorska a České republiky získat finanční příspěvek na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty v obou zemích.

Fotky: Prof. Dr. Rupert Schreiner, OTH Regensburg

  • DSC06007
  • JQOjxCc0
  • m3a2tF54

Zprávy

Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 18. 2. 2022:
www.collegium-carolinum.de

Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) Univerzity v Řeznězve 19.–21. 5. 2022 na konferenci Crises Narratives and the Pandemic“:
pdfCall for Papers


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum znovu vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web