Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Příspěvky na mobilitu: Zahájení vědecké spolupráce a příprava společného projektu

S cílem prohloubení vědecké spolupráce se od  5. 7. 9. 2019 v Brně sešlo šest účastníků z Bavorska a šest účastníků z Česka. Setkání iniciovali Prof. Dr. Rupert Schreiner z Východobavorské technické vysoké školy v Řezně a Ing. Alexander Knápek, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně.

Účastníci si v první den prohlídli laboratoře Středoevropského technologického institutu (CEITEC), kde návštěvníkům představil Dr. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. vysoce kvalitní vybavení, které patří mezi nejlepší v celé Evropě. Dále návštěvníkům předvedl jednu z největších čistých laboratoří v Evropě. Během návštěvy si bylo možno prohlédnout laboratoř pro přípravu nanostruktur a transmisní elektronový mikroskop s rozlišením pod jeden Ångström. Po představení CEITEC VUT se návštěvníci přesunuli na hostitelský Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, kde započala diskuse o možnostech kooperace a podpory v rámci programu Horizon 2020. Dále byly tématizovány možnosti výměny studentů v programu Erasmus+ a nabídka postgraduálního studia v Řezně. V zimním semestru 2020/21 bude Dr. Knápek pravděpodobně moci hostovat v rámci výuky na OTH v Řezně. Němečtí hosté byly dále pozváni na konferenci Recent trends in Charged particle optics, která je každé dva roky pořádána Ústavem přístrojové techniky AV ČR. Na závěr provedl Dr. Knápek bavorské hosty laboratořemi Ústavu přístrojové techniky AV ČR a představil laboratoře oddělení Speciálních technologií, které se zabývají elektronovou litografií, elektronovým svařováním a tenkými vrstvami.

Následujícího dne představil Prof. Dr. Schreiner Východobavorskou vysokou technickou školu v Řezně a následně jeho doktoranti prezentovali témata a výsledky svých výzkumných projektů. Posluchači tak mohli získat širší přehled o tématech zkoumaných na vysoké škole v Řezně. Odpoledne byly prodiskutovány další konkrétní kroky týkající se podání žádosti a budoucí vědecké spolupráce.

V poslední den účastníci navštívili krásné okolí Brna, prohlédli si zámek Lednice a město Mikulov. 

Obě strany se dohodly na užší kooperaci v oblasti elektronových zdrojů. První návrh projektové žádosti bude vypracován během návštěvy Dr. Knápka v Řezně, která je plánovaná na začátek roku 2021.

Tento pobyt podpořila Česko-bavorská vysokoškolská agentura z programu „Příspěvky na mobilitu“, který umožňuje studentům, učitelům a vědcům z Bavorska a České republiky získat finanční příspěvek na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty v obou zemích.

Fotky: Prof. Dr. Rupert Schreiner, OTH Regensburg

  • DSC06007
  • JQOjxCc0
  • m3a2tF54

Zprávy

Evropská akademie v Berlíně nabízí čtrnácti mladým profesionálům ze všech oborů možnost přihlásit se na Czech-German Young Professionals Program 2021 s tématem "Ways out of the crisis":

Česko-německé fórum mládeže hledá referenty a referentky pro projekt Do Německa na zkušenou“, přihlášky do 31. 1. 2021:
pdfnabídka


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevírají v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko spolu s Velvyslanectvím SRN v Praze, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Technologickou agenturou ČR přesunuli plánovanou inovační konferenci „Pathways into a sustainable future“ k tématu zelených technologií na rok 2021:
pdfpozvánka


Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nabízí ve dnech 6.–9. 5. 2021 školení pro zájemce o česko-německou jazykovou animaci:
www.tandem-org.de


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypisuje grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.

Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 100 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2020


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy