Příspěvky na mobilitu: experimentální výzkum EHD kontaktů u kuželových a hypoidních ozubených kol na VUT v Brně

V rámci své diplomové práce zkoumá Ulrich Tutzer z Technické univerzity v Mnichově (TUM) systematicky tloušťku mazacího filmu, tření a kontaktní teploty EHD kontaktů u kuželových a hypoidních ozubených kol. Pro provedení nezbytných experimentů absolvoval desetidenní výzkumný pobyt na VUT v Brně.

Experimentální výzkumy elastohydrodynamických (EHD) kontaktů provedl Ulrich Tutzer na Odboru tribologie VUT v Brně. Jednalo se o součást jeho diplomové práce, kterou píše pod vedením prof. Dr. Ing. Karstena Stahla z Výzkumného centra pro ozubená kola a převodovky při TUM.

Před svou návštěvou v Brně připravil Ulrich Tutzer ve spolupráci s projektovým partnerem VUT v Brně, Ing. Petrem Šperkou, Ph.D., podrobný testovací plán pro modelování kontaktních podmínek vyskytujících se v kontaktech EHD kuželových a hypoidních kol na zkušebních modelech. Účelně byl měněn úhel náběhu a povrchová rychlost valivých prvků.

Bavorský host přicestoval z Mnichova do Brna dne 20. 5. 2019 a byl seznámen s modelovými zkouškami měření tloušťky mazacího filmu, koeficientu tření a kontaktní teploty na VUT v Brně. V dalších dnech od 20. 5 do 24. 5. bylo prováděno a vyhodnocováno měření tlouštky maziva a koeficientu tření pod vedením pana Šperky. Dne 23. 5. proběhl společný večer a 24. 5. diskuse s účastníky projektu o dosavadních výsledcích a možnostech jejich dalšího využití. Ve druhém týdnu návštěvy byly od 27. 5. do 30. 5. prováděny především kontaktní měření teploty a jejich vyhodnocení.

Výsledky poskytují cenný validační základ pro výsledky simulace TEHD, které byly vypočteny následně v diplomové práci. Kromě toho bylo možné pozorovat experimentální vliv úhlů mezi povrchovými rychlostmi a kumulativní rychlostí jakož i dlouhou poloosu elipsoidního kontaktu.

Zveřejnění výsledků experimentálních výzkumů a jejich porovnání s výsledky simulace v odborném časopise je plánováno po dokončení diplomové práce.

Výzkumný pobyt podpořila Česko-bavorská vysokoškolská agentura z programu „Příspěvky na mobilitu“, který umožňuje studentům, učitelům a vědcům z Bavorska a České republiky získat finanční příspěvek na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty v obou zemích.


Úvodní foto: Tutzer