Akademické projekty: česko-bavorský workshop v oblasti vysokoenergetické astročásticové fyziky

Ve dnech 16. – 20. 4. 2018 se v Karlových Varech konal 15. ročník seminářů INTEGRAL / BART na téma vysokoenergetická astročásticová fyzika. Série workshopů INTEGRAL / BART jsou pracovní setkání odborníků, výzkumníků a studentů z oblasti výzkumu vesmíru.

Workshopy INTEGRAL / BART jsou organizovány výzkumnou skupinou Astronomického ústavu Akademie věd České republiky ve spolupráci s Technickou vysokou školou v Aschaffenburgu, ČVUT v Praze, Astronomickým ústavem při Otově Bedřichově univerzitě v Bamberku, Univerzitou Julia Maxmiliána ve Würzburku a hvězdárnou v Karlových Varech. Tento rok se při prezentacích a diskuzích sešlo 55 účastníků z devíti zemí.

Konferenční příspěvky se týkaly jak teoretických, tak observačních aspektů vysokoenergetické astročásticové fyziky. Zvláštní pozornost byla věnována rozhraní mezi satelitními projekty a pozemními experimenty, např. s pomocí robotických dalekohledů. Byly projednány nové programy a projekty a navázány vazby mezi různými disciplínami astrofyziky. K dalším tématům patřili například „Real-time image processing in astronomy“ a „Digitization and astrophysical applications of astronomical photographic plate collections“.

Program konference zahrnoval celkem 38 příspěvků a deset posterů na širokou škálu témat. Především příspěvky k vysokoenergetické astrofyzice, rentgenové astronomii, výzkumu kosmických zdrojů s vysokou energií, astrofyzikální aplikace velmi malých satelitů a robotických dalekohledů, jakož i příprava budoucích vesmírných misí a experimentů. Byly zde prezentovány i předběžné výsledky prvního českého nanosatelitu, byl představen raketový experiment NASA na rentgenových paprscích a diskutovalo se o budoucí implementaci malých satelitů (CubeSats).

Dalším pozitivem byla aktivní účast studentů a mladých vědců na konferenci. Prezentovali např. výsledky Open Science Programms Akademie věd ČR a byli ostatními účastníky konference velice dobře přijati. Příspěvky z konference se objeví i ve speciálním vydání nejstaršího odborného časopisu o astronomii „Astronomical  Notes / Astronomische Nachrichten“.

BTHA tuto spolupráci podpořila v rámci grantového programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který nabízí podporu bavorským vysokým školám při prohlubování spolupráce s partnery v České republice.


Plné znění příspěvků z konference v „Astronomical Notes / Astronomische Nachrichten“

Webová stránka konference INTEGRAL/BART 

Tisková zpráva Technické vysoké školy v Aschaffenburgu (v němčině)
 


Fotky: IBWS


  • AP_INTEGRALBART_1
  • AP_INTEGRALBART_2
  • AP_INTEGRALBART_3
  • AP_INTEGRALBART_4
  • AP_INTEGRALBART_5
  • AP_INTEGRALBART_6
  • AP_INTEGRALBART_7
  • AP_INTEGRALBART_8
  • AP_INTEGRALBART_9