Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Akademické projekty: česko-bavorský workshop v oblasti vysokoenergetické astročásticové fyziky

Ve dnech 16. – 20. 4. 2018 se v Karlových Varech konal 15. ročník seminářů INTEGRAL / BART na téma vysokoenergetická astročásticová fyzika. Série workshopů INTEGRAL / BART jsou pracovní setkání odborníků, výzkumníků a studentů z oblasti výzkumu vesmíru.

Workshopy INTEGRAL / BART jsou organizovány výzkumnou skupinou Astronomického ústavu Akademie věd České republiky ve spolupráci s Technickou vysokou školou v Aschaffenburgu, ČVUT v Praze, Astronomickým ústavem při Otově Bedřichově univerzitě v Bamberku, Univerzitou Julia Maxmiliána ve Würzburku a hvězdárnou v Karlových Varech. Tento rok se při prezentacích a diskuzích sešlo 55 účastníků z devíti zemí.

Konferenční příspěvky se týkaly jak teoretických, tak observačních aspektů vysokoenergetické astročásticové fyziky. Zvláštní pozornost byla věnována rozhraní mezi satelitními projekty a pozemními experimenty, např. s pomocí robotických dalekohledů. Byly projednány nové programy a projekty a navázány vazby mezi různými disciplínami astrofyziky. K dalším tématům patřili například „Real-time image processing in astronomy“ a „Digitization and astrophysical applications of astronomical photographic plate collections“.

Program konference zahrnoval celkem 38 příspěvků a deset posterů na širokou škálu témat. Především příspěvky k vysokoenergetické astrofyzice, rentgenové astronomii, výzkumu kosmických zdrojů s vysokou energií, astrofyzikální aplikace velmi malých satelitů a robotických dalekohledů, jakož i příprava budoucích vesmírných misí a experimentů. Byly zde prezentovány i předběžné výsledky prvního českého nanosatelitu, byl představen raketový experiment NASA na rentgenových paprscích a diskutovalo se o budoucí implementaci malých satelitů (CubeSats).

Dalším pozitivem byla aktivní účast studentů a mladých vědců na konferenci. Prezentovali např. výsledky Open Science Programms Akademie věd ČR a byli ostatními účastníky konference velice dobře přijati. Příspěvky z konference se objeví i ve speciálním vydání nejstaršího odborného časopisu o astronomii „Astronomical  Notes / Astronomische Nachrichten“.

BTHA tuto spolupráci podpořila v rámci grantového programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který nabízí podporu bavorským vysokým školám při prohlubování spolupráce s partnery v České republice.


Plné znění příspěvků z konference v „Astronomical Notes / Astronomische Nachrichten“

Webová stránka konference INTEGRAL/BART 

Tisková zpráva Technické vysoké školy v Aschaffenburgu (v němčině)
 


Fotky: IBWS


  • AP_INTEGRALBART_1
  • AP_INTEGRALBART_2
  • AP_INTEGRALBART_3
  • AP_INTEGRALBART_4
  • AP_INTEGRALBART_5
  • AP_INTEGRALBART_6
  • AP_INTEGRALBART_7
  • AP_INTEGRALBART_8
  • AP_INTEGRALBART_9

Simple Image Gallery Extended

Zprávy

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko pořádají spolu s Velvyslanectvím SRN v Praze, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Technologickou agenturou ČR ve dnech 19.–20. 11. 2020 inovační konferenci „Pathways into a sustainable future“ k tématu zelených technologií:
pdfpozvánka


Dne 15. 9. 2020 se v Praze uskuteční konference „From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences“:
pdfpozvánka


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


Česko-německá obchodní a průmyslová komora hledá praktikanty do oddělení Competence Center Zukunftstechnologien:
pdfnabídka stáže


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2019


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.