Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Akademické projekty: česko-bavorský workshop v oblasti vysokoenergetické astročásticové fyziky

Ve dnech 16. – 20. 4. 2018 se v Karlových Varech konal 15. ročník seminářů INTEGRAL / BART na téma vysokoenergetická astročásticová fyzika. Série workshopů INTEGRAL / BART jsou pracovní setkání odborníků, výzkumníků a studentů z oblasti výzkumu vesmíru.

Workshopy INTEGRAL / BART jsou organizovány výzkumnou skupinou Astronomického ústavu Akademie věd České republiky ve spolupráci s Technickou vysokou školou v Aschaffenburgu, ČVUT v Praze, Astronomickým ústavem při Otově Bedřichově univerzitě v Bamberku, Univerzitou Julia Maxmiliána ve Würzburku a hvězdárnou v Karlových Varech. Tento rok se při prezentacích a diskuzích sešlo 55 účastníků z devíti zemí.

Konferenční příspěvky se týkaly jak teoretických, tak observačních aspektů vysokoenergetické astročásticové fyziky. Zvláštní pozornost byla věnována rozhraní mezi satelitními projekty a pozemními experimenty, např. s pomocí robotických dalekohledů. Byly projednány nové programy a projekty a navázány vazby mezi různými disciplínami astrofyziky. K dalším tématům patřili například „Real-time image processing in astronomy“ a „Digitization and astrophysical applications of astronomical photographic plate collections“.

Program konference zahrnoval celkem 38 příspěvků a deset posterů na širokou škálu témat. Především příspěvky k vysokoenergetické astrofyzice, rentgenové astronomii, výzkumu kosmických zdrojů s vysokou energií, astrofyzikální aplikace velmi malých satelitů a robotických dalekohledů, jakož i příprava budoucích vesmírných misí a experimentů. Byly zde prezentovány i předběžné výsledky prvního českého nanosatelitu, byl představen raketový experiment NASA na rentgenových paprscích a diskutovalo se o budoucí implementaci malých satelitů (CubeSats).

Dalším pozitivem byla aktivní účast studentů a mladých vědců na konferenci. Prezentovali např. výsledky Open Science Programms Akademie věd ČR a byli ostatními účastníky konference velice dobře přijati. Příspěvky z konference se objeví i ve speciálním vydání nejstaršího odborného časopisu o astronomii „Astronomical  Notes / Astronomische Nachrichten“.

BTHA tuto spolupráci podpořila v rámci grantového programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který nabízí podporu bavorským vysokým školám při prohlubování spolupráce s partnery v České republice.


Plné znění příspěvků z konference v „Astronomical Notes / Astronomische Nachrichten“

Webová stránka konference INTEGRAL/BART 

Tisková zpráva Technické vysoké školy v Aschaffenburgu (v němčině)
 


Fotky: IBWS


  • AP_INTEGRALBART_1
  • AP_INTEGRALBART_2
  • AP_INTEGRALBART_3
  • AP_INTEGRALBART_4
  • AP_INTEGRALBART_5
  • AP_INTEGRALBART_6
  • AP_INTEGRALBART_7
  • AP_INTEGRALBART_8
  • AP_INTEGRALBART_9

Zprávy

Akademie Východní Bavorsko – Čechy zve dne 9. 12. 2022 na exkurzi na ZČU v Plzni k projektu „Modelárna a digitální dvojčata“:
akce


Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné vědecké síly z řad studentů bavorských vysokých škol:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Česko-německý fond budoucnosti a MŠMT uspořádali dne 7. 4. 2022 v Praze konferenci k podpoře výuky českého jazyka v Německu:
pdfprogram
záznam konference


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web