Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Joint Call 2019–2021: Česko-bavorský výzkumný projekt přispívá k ochraně včel

Česko-bavorská vysokoškolská agentura podporuje vývoj testovacích systémů, které umožňují včasné odhalení chorob včel. Univerzita v Regensburgu, Masarykova univerzita v Brně a Akademie věd České republiky v Praze se snaží společným výzkumným projektem čelit úmrtnosti včel.

Začátkem roku 2019 proběhlo úspěšné bavorské referendum o biologické rozmanitosti pod heslem „Zachraňte včely!“. I na české straně je mnoho lidí odhodláno chránit včely, které jsou ohroženy nejen ubývajícími stanovišti a znečištěním životního prostředí, ale také chorobami, mezi něž patří i bakteriemi vyvolávaný mor včelího plodu.

Tomu se věnuje nový výzkumný projekt „Luminiscenční imunostanovení jako citlivý nástroj pro diagnostiku nemocí včel“. Projekt je výsledkem mnohaleté spolupráce doc. Petra Skládala, a Dr. Zdeňka Farky ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC) na Masarykově univerzitě v Brně na české straně a Dr. Hanse-Heinera Gorrise a Matthiase Mickerta z Ústavu analytické chemie, chemo- a biosensorů na univerzitě v Regensburgu. Do výzkumné skupiny se zapojil také Dr. Daniel Horák z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze. Spolupracující partneři plánují vyvinout nové testovací systémy, které mohou diagnostikovat choroby včel v nejranější fázi. Chtějí tak najít co nejúčinnější způsob, jak zabránit dalšímu šíření těchto chorob.

Konkrétně se věnují bakteriálnímu onemocnění – moru včelího plodu. Pokud je zanesen do úlu, může to mít pro včelí kolonii katastrofální následky: „Když jsou larvy napadeny těmito bakteriemi, zcela se rozloží,“ vysvětluje Hans-Heiner Gorris. Zůstávají pak jen bakteriální spory, které se dále šíří a infikují další larvy. Nezřídka proto musí být zničena celá včelstva.

Vědci pracují na nových detekčních metodách, které mají identifikovat patogeny co nejrychleji. U použité metody jsou bakterie ze vzorku zachyceny pomocí jedné protilátky a detekovány protilátkou druhou. Tato druhá protilátka je opatřena nanočásticí a slouží jako značka, která ukáže, zda je ve vzorku přítomna bakterie. Právě využití nanotechnologií umožňuje dosáhnout lepších parametrů, než jaké mají jiné metody.

V září 2019 se na Masarykově univerzitě v Brně uskutečnil společný workshop, při kterém se účastníci nejdříve vzájemně informovali o stavu výzkumu na obou stranách a následně byl stanoven další postup v rámci společného projektu. Matthias Mickert navíc účast na workshopu spojil s dvoutýdením vědeckým pobytem v Brně, kde si prakticky osvojil syntézu nanočástic a zajistil tak transfer vědomostí z Brna do Regensburgu. Syntéza nanočástic je v Regensburgu teprve v počátcích. Další setkání je plánováno na červenec 2020 v Regensburgu.

Projekt je v letech 2019 až 2021 financován Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Svobodného státu Bavorsko a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky celkovou částkou 90.000 EUR. Společná výzva „Joint Call Bavorsko – Česká republika 20192021“ podporuje česko-bavorskou spolupráci ve vědě a výzkumu. 


Tisková zpráva Univerzity v Řezně

Příspěvek na webových stránkách institutu CEITEC

Rozhlasový příspěvek Radia Praha

pdfProgram workshopu


  • Bild_2
  • DSC_1039
  • IMG_5113

Simple Image Gallery Extended


Fotky a ilustrace: Hans-Heiner Gorris, Matthias Mickert 

JC Gorris

Zprávy

Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


Česko-německá obchodní a průmyslová komora hledá praktikanty do oddělení Competence Center Zukunftstechnologien:
pdfnabídka stáže


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg – Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2019


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.