Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Joint Call 2019–2021: Česko-bavorský výzkumný projekt přispívá k ochraně včel

Česko-bavorská vysokoškolská agentura podpořila vývoj testovacích systémů, které umožňují včasné odhalení chorob včel. Univerzita v Řezně, Masarykova univerzita v Brně a Akademie věd České republiky v Praze se tímto společným výzkumným projektem pokusily čelit úmrtnosti včel.

Začátkem roku 2019 proběhlo úspěšné bavorské referendum o biologické rozmanitosti pod heslem „Zachraňte včely!“. I na české straně je mnoho lidí odhodláno chránit včely, které jsou ohroženy nejen ubývajícími stanovišti a znečištěním životního prostředí, ale také chorobami, mezi něž patří i bakteriemi vyvolávaný mor včelího plodu.

Tomu se věnoval nový výzkumný projekt „Luminiscenční imunostanovení jako citlivý nástroj pro diagnostiku nemocí včel“. Projekt je výsledkem mnohaleté spolupráce doc. Petra Skládala a Dr. Zdeňka Farky ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC) na Masarykově univerzitě v Brně na české straně a Dr. Hanse-Heinera Gorrise a Matthiase Mickerta z Ústavu analytické chemie, chemo- a biosensorů na univerzitě v Řezně. Do výzkumné skupiny se zapojil také Dr. Daniel Horák z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze. Spolupracující partneři si dali za cíl vyvinout nové testovací systémy, které mohou diagnostikovat choroby včel v nejranější fázi, a tak najít co nejúčinnější způsob, jak zabránit dalšímu šíření těchto chorob.

Konkrétně se věnují bakteriálnímu onemocnění – moru včelího plodu. Pokud je zanesen do úlu, může to mít pro včelí kolonii katastrofální následky: „Když jsou larvy napadeny těmito bakteriemi, zcela se rozloží,“ vysvětluje Hans-Heiner Gorris. Zůstávají pak jen bakteriální spory, které se dále šíří a infikují další larvy. Nezřídka proto musí být zničena celá včelstva.

Vědci pracovali na nových detekčních metodách, které mají identifikovat patogeny co nejrychleji. U použité metody jsou bakterie ze vzorku zachyceny pomocí jedné protilátky a detekovány protilátkou druhou. Tato druhá protilátka je opatřena nanočásticí a slouží jako značka, která ukáže, zda je ve vzorku přítomna bakterie. Právě využití nanotechnologií umožňuje dosáhnout lepších parametrů, než jaké mají jiné metody.

V září 2019 se na Masarykově univerzitě v Brně uskutečnil společný workshop, při kterém se účastníci nejdříve vzájemně informovali o stavu výzkumu na obou stranách a následně byl stanoven další postup v rámci společného projektu. Matthias Mickert navíc účast na workshopu spojil s dvoutýdenním vědeckým pobytem v Brně, kde si prakticky osvojil syntézu nanočástic a zajistil tak transfer vědomostí z Brna do Řezna. Syntéza nanočástic byla v Řezně teprve v počátcích. V roce 2020 strávil dr. Zdeněk Farka na Univerzitě v Řezně celkem dva měsíce.

Původně plánované setkání v Řezně v červenci 2020 muselo nakonec kvůli koronavirové pandemii proběhnout formou online workshopu v říjnu téhož roku. V tomto roce bylo z projektu společně publikováno celkem pět článků v odborných periodikách.

Projekt je v letech 2019 až 2021 financován Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Svobodného státu Bavorsko a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky celkovou částkou 90.000 EUR. Společná výzva „Joint Call Bavorsko – Česká republika 2019–2021“ podporuje česko-bavorskou spolupráci ve vědě a výzkumu.


Tisková zpráva Univerzity v Řezně

Příspěvek na webových stránkách institutu CEITEC

Rozhlasový příspěvek Radia Praha

pdfProgram workshopu 2019

pdfProgram online workshopu 2020


  • Bild_2
  • DSC_1039
  • IMG_5113


Fotky a ilustrace: Hans-Heiner Gorris, Matthias Mickert

JC Gorris

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

IOS zve na mezinárodní konferenci „Vertreibung und Erinnerung. Forschungsstand und Geschichtspolitik im östlichen Europa“ ve dnech 6.–7. 10. 2023 v Řezně:
www.leibniz-ios.de


 BTHA se zúčastní Mezinárodního dne Technické univerzity v Liberci dne 18. 10. 2023 a Univerzitního dne Německé školy v Praze dne 6. 11. 2023, kde bude informovat o studiu a stipendiích v Bavorsku.


BTHA bude informovat o studiu a stipendiích v ČR na Mezinárodním dni Technické vysoké školy v Ingolstadtu dne 25. 10. 2023, Fakulty ekonomických a sociálních věd FAU Norimberk dne 7. 11. 2023 a Technické vysoké školy v Aschaffenburgu dne 8. 11. 2023.


BTHA se spolu s přizvanými bavorskými VŠ (TH Deggendorf, FAU Erlangen-Norimerk, Univerzita v Řezně) účastní veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně ve dnech 31. 10 – 3. 11. 2023.  


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2022


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk