Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Příspěvky na mobilitu: Studie k duálnímu odbornému vzdělávání v česko-bavorském příhraničním regionu


Institut pro výzkum pracovního trhu a zaměstnanosti (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB) realizoval spolu s Otovou Bedřichovou univerzitou v Bamberku a dalšími partnery srovnávací studii o stavu odborného vzdělávání v česko-bavorském příhraničí. Program přeshraničního vzdělávání skýtá nové perspektivy a šance pro studenty i podniky.

Od roku 2012 jsou žáci Středního odborného učiliště v Domažlicích v rámci modelu přeshraničního odborného vzdělávání školeni spolu se studenty odborného učiliště v bavorské Koubě (Cham). Hlavní výzvou je kombinace odlišných systémů odborného vzdělávání v České republice a v Německu. K cílům programu patří získání odborných znalostí v německé odborné škole, rozšíření německých jazykových dovedností a dvě stáže v bavorských firmách. Úspěšné získání kvalifikace je doloženo certifikátem hornofalcké obchodní a průmyslové komory (IHK). Partnery tohoto projektu jsou Střední odborné učiliště Domažlice, Odborná škola v Koubě, Obchodní a průmyslová komora pro Horní Falc a Kelheim se sídlem v Řezně, Agentura práce ve Schwandorfu a okres Kouba (Cham).

Cílem tohoto projektu bylo prozkoumat duální vzdělávání s ohledem na problémy a možnosti zlepšení, které uvedli účastníci projektu, tj. učni, vyučující a společnosti, a význam programu pro přeshraniční zaměstnanost. Kromě toho měl tento projekt také za cíl prozkoumat modelový charakter takovéhoto vzdělávání a přenositelnost do jiných příhraničních regionů. Kromě vyhodnocení kvantitativních údajů o trhu práce bylo třeba absolvovat několik schůzek s účastníky na odborných školách v Koubě a Domažlicích, ale i v bavorských firmách a institucích.

Studie prokázala, že program přeshraničního odborného vzdělávání otevírá mnoho nových perspektiv jak pro stážisty, tak pro firmy. Všichni zúčastnění mohou prostřednictvím programu lépe využít stávající potenciál na trhu práce. Získáním dodatečné kvalifikace získají čeští žáci přístup na český i německý trh práce. Na základě úředně uznávaných osvědčení lze dosáhnout jednotné úrovně vzdělání. To přináší výhody nejen firmám v Bavorsku, ale také německým společnostem v České republice. Program navíc přispívá ke kulturní výměně a může sloužit jako model pro další příhraniční oblasti.

Studijní cesty v rámci tohoto projektu podpořila Česko-bavorská vysokoškolská agentura z programu „Příspěvky na mobilitu“.


Text studie v plném znění: www.iab.de

Publikace: Bornhofen, Achim Johannes; Borrs, Linda; Moritz, Michael (2018): Die binationale Berufsausbildung im bayerisch-tschechischen Grenzraum - ein Zukunftsmodell für Nachbarstaaten? (IAB-Forschungsbericht, 07/2018), Nürnberg, 75 S.

Úvodní foto: Dr. Michael Moritz, IAB

 

Zprávy

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko pořádají spolu s Velvyslanectvím SRN v Praze, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Technologickou agenturou ČR ve dnech 19.–20. 11. 2020 inovační konferenci „Pathways into a sustainable future“ k tématu zelených technologií:
pdfpozvánka


Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nabízí školení pro zájemce o česko-německou jazykovou animaci ve dnech 5.–8. 11. 2020 v Plavně:
www.tandem-org.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2019


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.