Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Joint Call 2018–2020: vývoj mikroexpanzních turbín

Prof. Dr.-Ing. Andreas P. Weiß z Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu (OTH Amberg-Weiden) se spolu s Prof. Ing. Michalem Kolovratníkem, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze v rámci grantu „Joint Call Česko-Bavorsko 2018–2020“ věnovali tématu „Low cost turboexpanders for decentralized energy applications – possibilities of 3D print manufacturing from modern plastic materials“.

Od oficiálního zahájení projektu v dubnu 2018 v Praze probíhala aktivní výměna mezi zúčasněnými výzkumnými týmy v oblasti aditivní výroby. Prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc., z Katedry energetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze a Prof. Dr.-Ing. Andreas P. Weiß z Kompetenčního centra pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KoKWK) na OTH Amberg-Weiden si dali za cíl při vývoji mikroexpanzních turbín pro energetické využití, které jsou vyráběny zcela nebo částečně ze syntetických přísad, využívat organického Rankinova cyklu (ORC). Vzhledem k tomu, že organická rozpouštědla se používají v ORC zařízeních místo vodní páry, měl tento postup být ve společném projektu zkoumán teoreticky i prakticky.

V červnu 2019 byly úspěšně testovány české turbíny na zkušebním stanovišti pneumatických pohonů a technologií OTH Amberg-Weiden. Vedoucí projektu Ing. Václav Novotný z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT spolu s kolegou Bc. Janem Špalem poslali první kompletně plastové turbíny na OTH Amberg-Weiden, aby je otestovali na zkušebně v Laboratoři pro turbomechaniku prof. Weiße. Testy byly velmi úspěšné a nedošlo k poškození turbín. Kromě dvou plastových vzorků testoval mezinárodní inženýrský tým také kovovou variantu. Dalším krokem pak byla vyhodnocení a analýza vlastností turbín.

Navzdory nepříznivé situaci způsobené pandemií koronaviru pokračovalo v roce 2020 jak testování dalších turbín, tak vzájemné setkávání, ať již osobně nebo prostřednictvím videokonferencí. Závěry z výzkumu byly prezentovány přednáškami na konferencích i články v renomovaných odborných časopisech.

Spolupráce bude v budoucnu rozšířena jak ve výzkumu, tak i ve výuce. Například bylo rozhodnuto pokračovat v projektech ČVUT v Praze v oblasti výroby tepla z odpadního tepla pomocí organického Rankinova cyklu a zapojit prof. Weiße do rozvoje turbínové techniky. Energeticky účinné sítě, které velmi úspěšně provozuje Institut energetických technologií OTH Amberg-Weiden, by měly být dle možností zpřístupněny českým kolegům.

Úspěšná spolupráce navíc položila základy pro nový přeshraniční projekt „Energy Efficiency Network– a cross-border energy consultant training“, který je financován Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost.

Dále se profesor Frank Späte zapojí do českého programu školení poradců v oblasti energeticky hospodářských staveb. Studenti OTH Amberg-Weiden budou mít možnost vyjet na stáž na UCEEB.

Projekt na bavorské straně financovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura z prostředků Bavorské státní kanceláře.


Zprávy o projektu na stránkách www.oth-aw.de (v němčině):

 

Zpráva o projektu na stránkách UCEEB ČVUT:

 

Prof. Dr. Andreas P. Weiß (Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu) a Ing. Václav Novotný (České vysoké učení technické v Praze) o projektu hovořili s BTHA v rámci série videorozhovorů Zeptali jsme se...


Fotky: OTH Amberg-Weiden


  • JC_Weiss_1
  • JC_Weiss_3
  • JC_Weiss_4
  • JC_Weiss_5
  • JC_Weiss_6
  • JC_Weiss_7

Zprávy

Univerzita v Pasově a Univerzita Karlova zvou  na 6. Česko-německý právnický festival (online akce) ve dnech 20.–22. 9. 2021. Přihlášky do 10. 9. 2021:
www.ird.uni-passau.de


Západočeská univerzita v Plzni a Technická vysoká škola v Inglostadtu dne 21. 9. 2021 společně organizují online workshop Virtual Development in Passive Safety and Human Models for Future Mobility:
pdfpozvánka


Evropský region Dunaj-Vltava zve dne 8. 10. 2021 na online workshop „INTERREG VI-A: Bayern-Österreich & Bayern-Tschechien 2021 – 2027: Möglichkeiten für Hochschulen in der Europaregion Donau-Moldau“, událost bude tlumočena:
pdfprogram


Česko-bavorská vysokoškolská agentura a BAYHOST hledají pomocné vědecké síly z řad studentů bavorských vysokých škol, nástup možný od září 2021:
pdfnabídka pracovních pozic


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web