Joint Call 2016–2017: „JEUMICO – Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics“

Výzkumná skupina Prof. Dr. Thorstena Döhringa z Vysoké školy aplikovaných věd v Aschaffenburgu a doc. RNDr. Reného Hudce, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze spolupracovala v období 2016–2017 na projektu „JEUMICO: Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics“.

Projekt JEUMICO byl rozdělen do dvou dílčích projektů s celkem osmi pracovními týmy. Technicky orientovaný první dílčí projekt se zabýval vývojem rentgenových zrcadel. Návrh optiky pro rentgenové astronomické experimenty byl vyvinut na ČVUT v Praze, kde byl později i rentgenový dalekohled sestaven. Technická výzva spočívala v současném dosažení vysoké odrazivosti, nízké drsnosti a nízkého namáhání vrstev na potažených tenkých silikonových podkladech v procesu vývoje změnou parametrů povlaku.

Druhý dílčí projekt měl za úkol shrnout aktivity spolupráce a přenos výsledků získaných z průmyslového a astrofyzikálního využití. Důležitou pracovní částí byla realizace dvou vědeckých workshopů v České republice, jejichž orientace byla spolufinancována projektem JEUMICO. International Workshop on Astronomical X-Ray Optics“ (AXRO) je série konferencí organizovaná od roku 2008 českým projektovým partnerem v Praze. Účastníky jsou mezinárodní odborníci v oboru rentgenové optiky i čeští vědci. Série workshopů "INTEGRAL / BART" (www.ibws.cz) se zabývá tématy vysokoenergetické astrofyziky a podporou pozemních experimentů. Kromě toho se v rámci projektu JEUMICO konaly pravidelné schůzky projektových partnerů.


Tato spolupráce mohla pokračovat i v následujících letech. Konference „Astronomical X-ray Optics Conference“ (AXRO) byla i v roce 2018 spolufinancována Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty“.

V listopadu 2018 se v Praze konal další mezinárodní workshop o astronomické rentgenové optice. 42 vědců z devíti zemí se sešlo na workshopu pořádaném ČVUT v Praze, který se konal v prostorách Akademie věd ČR. Proběhly zde diskuze o současných a budoucích technologiích v oblasti astronomie pro kosmické mise. Tyto mise vyžadují nejinovativnější technologie, které jsou možné pouze prostřednictvím interdisciplinární a mezinárodní spolupráce.

Aschaffenburgský profesor Thorsten Döhring byl členem vědeckého organizačního výboru a představil příspěvek o zátěžově kompenzovaných iridiových povlacích pro rentgenová zrcadla, a dále přehled čtyř dosavadních česko-bavorských kooperačních projektů. Dalšími tématy čtyř konferenčních dnů zaměřených na rentgenovou astronomii byly nové pohledy na moment hybnosti černých děr a technologie budoucích rentgenových satelitů. Tyto „galaktické vhledy“ v mezinárodním kontextu jsou dalším příspěvkem k internacionalizaci Technické vysoké školy v Aschaffenburgu.

 

pdfPrezentace (v angličtině)

Tisková zpráva Technické vysoké školy v Aschaffenburgu (v němčině)

Zpráva na webových stránkách konference (v angličtině)

Kosmické projekty na Technické vysoké škole v Aschaffenburgu (v němčině)

 

 

Fotky: AXRO

  • JEUMICO_1
  • JEUMICO_2
  • JEUMICO_3
  • JEUMICO_4
  • JEUMICO_5
  • JEUMICO_6