Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Joint Call 2016–2017: „JEUMICO – Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics“

Výzkumná skupina Prof. Dr. Thorstena Döhringa z Vysoké školy aplikovaných věd v Aschaffenburgu a doc. RNDr. Reného Hudce, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze spolupracovala v období 2016–2017 na projektu „JEUMICO: Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics“.

Projekt JEUMICO byl rozdělen do dvou dílčích projektů s celkem osmi pracovními týmy. Technicky orientovaný první dílčí projekt se zabýval vývojem rentgenových zrcadel. Návrh optiky pro rentgenové astronomické experimenty byl vyvinut na ČVUT v Praze, kde byl později i rentgenový dalekohled sestaven. Technická výzva spočívala v současném dosažení vysoké odrazivosti, nízké drsnosti a nízkého namáhání vrstev na potažených tenkých silikonových podkladech v procesu vývoje změnou parametrů povlaku.

Druhý dílčí projekt měl za úkol shrnout aktivity spolupráce a přenos výsledků získaných z průmyslového a astrofyzikálního využití. Důležitou pracovní částí byla realizace dvou vědeckých workshopů v České republice, jejichž orientace byla spolufinancována projektem JEUMICO. International Workshop on Astronomical X-Ray Optics“ (AXRO) je série konferencí organizovaná od roku 2008 českým projektovým partnerem v Praze. Účastníky jsou mezinárodní odborníci v oboru rentgenové optiky i čeští vědci. Série workshopů "INTEGRAL / BART" (www.ibws.cz) se zabývá tématy vysokoenergetické astrofyziky a podporou pozemních experimentů. Kromě toho se v rámci projektu JEUMICO konaly pravidelné schůzky projektových partnerů.


Tato spolupráce mohla pokračovat i v následujících letech. Konference „Astronomical X-ray Optics Conference“ (AXRO) byla i v roce 2018 spolufinancována Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty“.

V listopadu 2018 se v Praze konal další mezinárodní workshop o astronomické rentgenové optice. 42 vědců z devíti zemí se sešlo na workshopu pořádaném ČVUT v Praze, který se konal v prostorách Akademie věd ČR. Proběhly zde diskuze o současných a budoucích technologiích v oblasti astronomie pro kosmické mise. Tyto mise vyžadují nejinovativnější technologie, které jsou možné pouze prostřednictvím interdisciplinární a mezinárodní spolupráce.

Aschaffenburgský profesor Thorsten Döhring byl členem vědeckého organizačního výboru a představil příspěvek o zátěžově kompenzovaných iridiových povlacích pro rentgenová zrcadla, a dále přehled čtyř dosavadních česko-bavorských kooperačních projektů. Dalšími tématy čtyř konferenčních dnů zaměřených na rentgenovou astronomii byly nové pohledy na moment hybnosti černých děr a technologie budoucích rentgenových satelitů. Tyto „galaktické vhledy“ v mezinárodním kontextu jsou dalším příspěvkem k internacionalizaci Technické vysoké školy v Aschaffenburgu.

 

pdfPrezentace (v angličtině)

Tisková zpráva Technické vysoké školy v Aschaffenburgu (v němčině)

Zpráva na webových stránkách konference (v angličtině)

Kosmické projekty na Technické vysoké škole v Aschaffenburgu (v němčině)

 

 

Fotky: AXRO

  • JEUMICO_1
  • JEUMICO_2
  • JEUMICO_3
  • JEUMICO_4
  • JEUMICO_5
  • JEUMICO_6

 

 

 

 

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

IOS zve na mezinárodní konferenci „Vertreibung und Erinnerung. Forschungsstand und Geschichtspolitik im östlichen Europa“ ve dnech 6.–7. 10. 2023 v Řezně:
www.leibniz-ios.de


 BTHA se zúčastní Mezinárodního dne Technické univerzity v Liberci dne 18. 10. 2023 a Univerzitního dne Německé školy v Praze dne 6. 11. 2023, kde bude informovat o studiu a stipendiích v Bavorsku.


BTHA bude informovat o studiu a stipendiích v ČR na Mezinárodním dni Technické vysoké školy v Ingolstadtu dne 25. 10. 2023, Fakulty ekonomických a sociálních věd FAU Norimberk dne 7. 11. 2023 a Technické vysoké školy v Aschaffenburgu dne 8. 11. 2023.


BTHA se spolu s přizvanými bavorskými VŠ (TH Deggendorf, FAU Erlangen-Norimerk, Univerzita v Řezně) účastní veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně ve dnech 31. 10 – 3. 11. 2023.  


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2022


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk