Výzkumné konsorcium „UMTRIS“

Česko-bavorské výzkumné konsorcium „UMTRIS“ si dalo za úkol otestovat enviromentální snášenlivost alternativních transformátorových olejů. Na projektu spolupracovaly Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické v Praze.


Transformátory hrají klíčovou roli v energetice, jejich bezpečné fungování je důležitým předpokladem pro bezproblémovou dodávku elektrické energie. Do aktuálně používaných transformátorů se k elektrické izolaci a odvodu tepla využívá minerální olej. Kromě jeho mnoha nesporných výhod je zde jedna obrovská nevýhoda: minerální olej není biologicky odbouratelný, a tedy není šetrný k životnímu prostředí. S ohledem na udržitelné energetické zásobování a ekologii je nutné dosud používaný minerální olej nahradit alternativními kapalinami. Pro plošnou aplikaci těchto kapalin do transformátorů však kromě provozních zkušeností chybí především vědecko-technické podklady.

Této problematice se věnoval tým Prof. Dr.-Ing. Olivera Brückla z Center of Energy and Resources (RCER) na Východobavorské vysoké technické škole v Řezně v rámci projektu „Enviromentální snášenlivost transformátorových olejů – alternativní izolační vlastnosti“ (UMTRIS) ve spolupráci s OTH Amberg-Weiden, ZČU v Plzni a ČVUT. Projekt UMTRIS byl zahájen v květnu 2017 a ukončen v březnu 2020.

V rámci projektu probíhala neustálá výměna dat zjištěných parametrů k další analýze a měření. Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické v Praze společně zkoumaly chování olejů za různých podmínek. Na OTH Amberg-Weiden byla provedena analýza jejich chemických charakteristik. Na základě těchto dat pak na OTH v Řezně proběhly simulace chování minerálních olejů při termickém opotřebení. Závěr projektu byl věnován určení fyzikálně-chemických parametrů dalších vzorků olejů.

Zástupci zúčastněných výzkumných institucí si při několika osobních setkáních vzájemně prezentovali dosavadní výsledky výzkumu a společně vypracovávali plán dalšího postupu. Diskutovali také o dalších možnostech spolupráce v návaznosti na probíhající projekt.

Veřejnosti byl projekt představen při dvou přednáškách, které se uskutečnily v dubnu 2019 v rámci akce „NACHT.SCHAFFT.WISSEN“ na OTH v Řezně. Představeny byly nejenom cíle výzkumu a jeho výsledky, ale také význam bezpečného provozu transformátorů v praxi. 

Tento projekt byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou prostřednictvím tříletého grantu z prostředků Svobodného státu Bavorsko.


Tisková zpráva Krajského úřadu Horní Falce

Informace o setkáních účastníků projektu na webových stránkách Evropského regionu Dunaj-Vltava:  
zpráva o setkání v Řezně 
zpráva o setkání v Praze

 

  • 2019_11_13_Team_UMTRIS_meeting_Regensburg
  • NachtSchafftWissen2019_OTH
  • UMTRIS-OTH-Regensburg

Fotogalerie:

(1) Členové týmu UMTRIS na setkání v Řezně. Foto: OTH Regensburg
(2) Prezentace na akci Nacht.Schafft.Wissen. na OTH Regensburg, 12.4.2019. Foto: OTH Regensburg
(3) Prof. Dr. Oliver Brückl před modelovým trafem na OTH Regensburg. Foto: OTH Regensburg