Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výzkumné konsorcium „UMTRIS“

Česko-bavorské výzkumné konsorcium „UMTRIS“ si dalo za úkol otestovat enviromentální snášenlivost alternativních transformátorových olejů. Na projektu spolupracovaly Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické v Praze.


Transformátory hrají klíčovou roli v energetice, jejich bezpečné fungování je důležitým předpokladem pro bezproblémovou dodávku elektrické energie. Do aktuálně používaných transformátorů se k elektrické izolaci a odvodu tepla využívá minerální olej. Kromě jeho mnoha nesporných výhod je zde jedna obrovská nevýhoda: minerální olej není biologicky odbouratelný, a tedy není šetrný k životnímu prostředí. S ohledem na udržitelné energetické zásobování a ekologii je nutné dosud používaný minerální olej nahradit alternativními kapalinami. Pro plošnou aplikaci těchto kapalin do transformátorů však kromě provozních zkušeností chybí především vědecko-technické podklady.

Této problematice se věnoval tým Prof. Dr.-Ing. Olivera Brückla z Center of Energy and Resources (RCER) na Východobavorské vysoké technické škole v Řezně v rámci projektu „Enviromentální snášenlivost transformátorových olejů – alternativní izolační vlastnosti“ (UMTRIS) ve spolupráci s OTH Amberg-Weiden, ZČU v Plzni a ČVUT. Projekt UMTRIS byl zahájen v květnu 2017 a ukončen v březnu 2020.

V rámci projektu probíhala neustálá výměna dat zjištěných parametrů k další analýze a měření. Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické v Praze společně zkoumaly chování olejů za různých podmínek. Na OTH Amberg-Weiden byla provedena analýza jejich chemických charakteristik. Na základě těchto dat pak na OTH v Řezně proběhly simulace chování minerálních olejů při termickém opotřebení. Závěr projektu byl věnován určení fyzikálně-chemických parametrů dalších vzorků olejů.

Zástupci zúčastněných výzkumných institucí si při několika osobních setkáních vzájemně prezentovali dosavadní výsledky výzkumu a společně vypracovávali plán dalšího postupu. Diskutovali také o dalších možnostech spolupráce v návaznosti na probíhající projekt.

Veřejnosti byl projekt představen při dvou přednáškách, které se uskutečnily v dubnu 2019 v rámci akce „NACHT.SCHAFFT.WISSEN“ na OTH v Řezně. Představeny byly nejenom cíle výzkumu a jeho výsledky, ale také význam bezpečného provozu transformátorů v praxi. 

Tento projekt byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou prostřednictvím tříletého grantu z prostředků Svobodného státu Bavorsko.


Tisková zpráva Krajského úřadu Horní Falce

Informace o setkáních účastníků projektu na webových stránkách Evropského regionu Dunaj-Vltava:  
zpráva o setkání v Řezně 
zpráva o setkání v Praze

 

  • 2019_11_13_Team_UMTRIS_meeting_Regensburg
  • NachtSchafftWissen2019_OTH
  • UMTRIS-OTH-Regensburg

Fotogalerie:

(1) Členové týmu UMTRIS na setkání v Řezně. Foto: OTH Regensburg
(2) Prezentace na akci Nacht.Schafft.Wissen. na OTH Regensburg, 12.4.2019. Foto: OTH Regensburg
(3) Prof. Dr. Oliver Brückl před modelovým trafem na OTH Regensburg. Foto: OTH Regensburg

 

 

 

Zprávy

Akademie Východní Bavorsko – Čechy zve dne 9. 12. 2022 na exkurzi na ZČU v Plzni k projektu „Modelárna a digitální dvojčata“:
akce


Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné vědecké síly z řad studentů bavorských vysokých škol:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Česko-německý fond budoucnosti a MŠMT uspořádali dne 7. 4. 2022 v Praze konferenci k podpoře výuky českého jazyka v Německu:
pdfprogram
záznam konference


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web