Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výzkumné konsorcium „UMTRIS“

Česko-bavorské výzkumné konsorcium „UMTRIS“ testuje enviromentální snášenlivost alternativních transformátorových olejů. Na projektu spolupracují Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické v Praze.


Transformátory hrají klíčovou roli v energetice, jejich bezpečné fungování je důležitým předpokladem pro bezproblémovou dodávku elektrické energie. Do v součastnosti používaných transformátorů se pro elektrickou izolaci a odvod tepla využívá minerální olej. Kromě jeho mnoha nesporných výhod je zde jedna obrovská nevýhoda: minerální olej není biologicky odbouratelný, a tedy není šetrný k životnímu prostředí. S ohledem na udržitelné energetické zásobování a ekologii je nutné dosud používaný minerální olej nahradit alternativními kapalinami. Pro plošnou aplikaci těchto kapalin do transformátorů však kromě provozních zkušeností chybí především vědecko-technické podklady.

Této problematice se věnoval tým Prof. Dr.-Ing. Olivera Brückla z Center of Energy and Resources (RCER) na Východobavorské vysoké technické škole v Řezně v rámci projektu „Enviromentální snášenlivost transformátorových olejů – alternativní izolační vlastnosti“ (UMTRIS) ve spolupráci s OTH Amberg-Weiden, ZČU v Plzni a ČVUT. Projekt UMTRIS byl zahájen v květnu 2017.

V rámci projektu probíhala neustálá výměna dat zjištěných parametrů k další analýze a měření. Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické v Praze společně zkoumaly chování olejů za různých podmínek. Na OTH Amberg-Weiden byla provedena analýza jejich chemických charakteristik. Na základě těchto dat pak na OTH v Řezně proběhly simulace chování minerálních olejů při termickém opotřebení. Závěr projektu byl věnován určení fyzikálně-chemických parametrů dalších vzorků olejů.

Zástupci zúčastněných výzkumných institucí si při několika osobních setkáních vzájemně prezentovali dosavadní výsledky výzkumu a společně vypracovávali plán dalšího postupu. Diskutovali také o dalších možnostech spolupráce v návaznosti na probíhající projekt.

Veřejnosti byl projekt představen při dvou přednáškách, které se uskutečnily v dubnu 2019 v rámci akce „NACHT.SCHAFFT.WISSEN“ na OTH v Řezně. Představeny byly nejenom cíle výzkumu a jeho výsledky, ale také význam bezpečného provozu transformátorů v praxi. 

Tento projekt byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou prostřednictvím tříletého grantu v celkové výši 360.000 €.


Tisková zpráva Krajského úřadu Horní Falce

Informace o setkáních účastníků projektu na webových stránkách Evropského regionu Dunaj-Vltava:  
zpráva o setkání v Řezně 
zpráva o setkání v Praze

 

  • 2019_11_13_Team_UMTRIS_meeting_Regensburg
  • NachtSchafftWissen2019_OTH
  • UMTRIS-OTH-Regensburg

Fotogalerie:

(1) Členové týmu UMTRIS na setkání v Řezně. Foto: OTH Regensburg
(2) Prezentace na akci Nacht.Schafft.Wissen. na OTH Regensburg, 12.4.2019. Foto: OTH Regensburg
(3) Prof. Dr. Oliver Brückl před modelovým trafem na OTH Regensburg. Foto: OTH Regensburg

 

 

 

Zprávy

Evropská akademie v Berlíně nabízí čtrnácti mladým profesionálům ze všech oborů možnost přihlásit se na Czech-German Young Professionals Program 2021 s tématem "Ways out of the crisis":

Česko-německé fórum mládeže hledá referenty a referentky pro projekt Do Německa na zkušenou“, přihlášky do 31. 1. 2021:
pdfnabídka


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevírají v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko spolu s Velvyslanectvím SRN v Praze, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Technologickou agenturou ČR přesunuli plánovanou inovační konferenci „Pathways into a sustainable future“ k tématu zelených technologií na rok 2021:
pdfpozvánka


Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nabízí ve dnech 6.–9. 5. 2021 školení pro zájemce o česko-německou jazykovou animaci:
www.tandem-org.de


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypisuje grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.

Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 100 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2020


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy