Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výzkumné konsorcium „UMTRIS“

Česko-bavorské výzkumné konsorcium „UMTRIS“ testuje enviromentální snášenlivost alternativních transformátorových olejů. Na projektu spolupracují Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické v Praze.


Transformátory hrají klíčovou roli v energetice, jejich bezpečné fungování je důležitým předpokladem pro bezproblémovou dodávku elektrické energie. Do v součastnosti používaných transformátorů se pro elektrickou izolaci a odvod tepla využívá minerální olej. Kromě jeho mnoha nesporných výhod je zde jedna obrovská nevýhoda: minerální olej není biologicky odbouratelný, a tedy není šetrný k životnímu prostředí. S ohledem na udržitelné energetické zásobování a ekologii je nutné dosud používaný minerální olej nahradit alternativními kapalinami. Pro plošnou aplikaci těchto kapalin do transformátorů však kromě provozních zkušeností chybí především vědecko-technické podklady.

Této problematice se věnoval tým Prof. Dr.-Ing. Olivera Brückla z Center of Energy and Resources (RCER) na Východobavorské vysoké technické škole v Řezně v rámci projektu „Enviromentální snášenlivost transformátorových olejů – alternativní izolační vlastnosti“ (UMTRIS) ve spolupráci s OTH Amberg-Weiden, ZČU v Plzni a ČVUT. Projekt UMTRIS byl zahájen v květnu 2017.

V rámci projektu probíhala neustálá výměna dat zjištěných parametrů k další analýze a měření. Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické v Praze společně zkoumaly chování olejů za různých podmínek. Na OTH Amberg-Weiden byla provedena analýza jejich chemických charakteristik. Na základě těchto dat pak na OTH v Řezně proběhly simulace chování minerálních olejů při termickém opotřebení. Závěr projektu byl věnován určení fyzikálně-chemických parametrů dalších vzorků olejů.

Zástupci zúčastněných výzkumných institucí si při několika osobních setkáních vzájemně prezentovali dosavadní výsledky výzkumu a společně vypracovávali plán dalšího postupu. Diskutovali také o dalších možnostech spolupráce v návaznosti na probíhající projekt.

Veřejnosti byl projekt představen při dvou přednáškách, které se uskutečnily v dubnu 2019 v rámci akce „NACHT.SCHAFFT.WISSEN“ na OTH v Řezně. Představeny byly nejenom cíle výzkumu a jeho výsledky, ale také význam bezpečného provozu transformátorů v praxi. 

Tento projekt byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou prostřednictvím tříletého grantu v celkové výši 360.000 €.


Tisková zpráva Krajského úřadu Horní Falce

Informace o setkáních účastníků projektu na webových stránkách Evropského regionu Dunaj-Vltava:  
zpráva o setkání v Řezně 
zpráva o setkání v Praze

Ilustrační foto: Prof. Dr. Oliver Brückl před modelovým trafem na OTH Regensburg 
Foto: OTH Regensburg

  • UMTRIS-OTH-Regensburg

Simple Image Gallery Extended

 

 

 

Zprávy

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko pořádají spolu s Velvyslanectvím SRN v Praze, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Technologickou agenturou ČR ve dnech 19.–20. 11. 2020 inovační konferenci „Pathways into a sustainable future“ k tématu zelených technologií:
pdfpozvánka


Dne 15. 9. 2020 se v Praze uskuteční konference „From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences“:
pdfpozvánka


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


Česko-německá obchodní a průmyslová komora hledá praktikanty do oddělení Competence Center Zukunftstechnologien:
pdfnabídka stáže


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2019


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.