Výzkumné konsorcium „Vlivy přímých investic na česko-bavorský pracovní trh“

Výzkumné konsorcium „Vlivy přímých investic na česko-bavorský pracovní trh“ zkoumá úlohu nadnárodních společností v česko-bavorském příhraničním regionu.


V rámci tohoto konsorcia spolupracují Otto-Fridrichova univerzita v Bamberku, Univerzita v Řezně, Center for Economic Research and Graduate Education (CERGE) při Univerzitě Karlově a Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Akademie věd České republiky.

Svobodný stát Bavorsko hraje v česko-německých vztazích zásadní roli. Díky společné hranici s Českou republikou využila řada firem v bavorském příhraničí příležitost k založení poboček v Čechách. Díky zcela nové možnosti propojení firemních údajů o přímých zahraničních investicích německých společností v České republice s daty o osobách a podnicích vznikl v rámci projektu jedinečný soubor dat, který umožňuje rozpoznat jednotlivé efekty zahraničních investic. Poznatky získané z projektu mohou být nápomocné tvůrcům politik při řešení naléhavých otázek trhu práce a tvořit základ pro další výzkum.

Projekt pod vedením Prof. Dr. Uwe Bliena z Otto-Fridrichovy univerzity v Bamberku realizují Dr. Michael Moritz z Institutu pro výzkum pracovního trhu a zaměstnanosti (IAB) Spolkové agentury práce (Bundesagentur für Arbeit), Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Möller a Dr. Johann Ludsteck z Univerzity v Řezně, českými partnery jsou doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., z Center for Economic Research and Graduate Education při Univerzitě Karlově (CERGE-EI) a Filip Pertold, Ph.D., z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Akademie věd České republiky.

První náhledy do výzkumu politiky pracovního trhu v Německu a České republice byly představeny během symposia „Jak lépe řídit stát“ dne 11. dubna 2018 v Praze. 

Dále se dne 29. května 2019 v Praze uskutečnila konference na téma „Labor Market Challenges in Times of Globalization, Technological and Demographic Change“. Zde byla představena mj. změna v zaměření výroby na elektrická auta v rámci koncernu VW a její vliv na výrobu v České republice.

Podrobné zprávy a videozáznamy přednášek z obou akcí i publikace výzkumného konsorcia viz níže.

Výzkumné konsorcium bylo podpořeno Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Bavorského ministerstva financí a vlasti.


Symposium „Jak lépe řídit stát“ videozáznamy přednášek

How to govern the country better – Introduction Daniel Münich, Michael Moritz a Michal Kejak

The Institute for Employment Research (IAB) Joachim Möller

Interplay between Politics, Research and Operational Business Martin Dietz

Processing,Anonymizing and Providing Data from Administrative Processes for Researchers Silvina Copestake


Zpráva z konference „Jak lépe řídit stát“ na www.iab-forum.de (v němčině)


Konference „Labor Market Challenges in Times of Globalization, Technological and Demographic Change“ – videozáznam panelové diskuse

The advent of e-mobility and robots účastníci diskuse Štěpán Jurajda (IDEA, CERGE-EI), Sabine Pfeiffer (Univerzita Bedřicha Alexandra v Erlankách), Jan Švejnar (Columbia University a CERGE-EI), Manfred Wulff (Volkswagen) a Jan Klesla (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

Zpráva z konference „Labor Market Challenges in Times of Globalization, Technological and Demographic Change“ na www.iab-forum.de (v němčině)

pdfprogram konference


Publikace

Blien, Uwe; Borrs, Linda; Hecht, Veronika; Illing, Hannah; Moritz, Michael (2019): Digitalisierung und Globalisierung aus deutsch-tschechischer Perspektive. In: IAB-Forum, 7.8.2019

Bornhofen, Achim Johannes; Borrs, Linda; Moritz, Michael (2018): Die binationale Berufsausbildung im bayerisch-tschechischen Grenzraum - ein Zukunftsmodell für Nachbarstaaten? (IAB-Forschungsbericht, 07/2018), Nürnberg, 75 str.

Schäffler, Johannes; Moritz, Michael (2018): German FDI in the Czech Republic - Employment effects in the home country. IAB-Discussion Paper, 06/2018, Nürnberg, 28 str.


Článek na iDNES.cz

Článek na ceskapozice.lidovky.cz


 pdfPoster projektu


  • 1_How_to_govern_the_country_0228_loga
  • 2_FV_2_Kick-off-Meeting-Prag
  • 3_FV_2_Tschechische-Delegation_BA-IAB_Besuch_20171009_3
  • 4_Workshop_Prag
  • 5_Workshop_Prag
  • 6_Plakat_The_advent_of_e-mobility_and_robots

Fotky:
(1) Letáček symposia „How to govern the country better“ dne 11. 4. 2018 v Praze 
(2) Kick-off meeting v Praze 23./24. 10. 2017, Veronika Hecht, IAB
(3) Návštěva BA v rámci informační cesty zástupců českého příhraničního regionu dne 9. 10. 2017 v Norimberku, Dr. Michael Moritz, IAB
(4), (5) Konference „Labor Market Challenges in Times of Globalization, Technological and Demographic Change“ dne 29. 5. 2019 v Praze, CERGE
(6) Letáček konference „Labor Market Challenges in Times of Globalization, Technological and Demographic Change“ dne 29. 5. 2019 v Praze
Ilustrační foto: Veronika Hecht, IAB